(0048) 58 305 37 46 ekos@ekos.gda.pl

Menu
9 ATP – wymogi dotyczące kart charakterystyki

9 ATP – wymogi dotyczące kart charakterystyki

opublikowano Lipiec 21, 2016


W Dzienniku Urzędowym UE L. 195 ukazało się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (9ATP).

Stosowanie tego rozporządzenia obowiązuje co prawda od 1 marca 2018 r., ale zwracamy uwagę na fakt, że w związku z koniecznością dostosowania kart charakterystyki do wymogów wynikających z rozporządzenia 2015/830 do 31 maja 2017 r. warto (tam gdzie następują zmiany dotyczące klasyfikacji) uwzględnić zmiany wprowadzane również tym rozporządzenie.


Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.