Menu
Ograniczenia produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych

Ograniczenia produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych

Ograniczenia produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie[...]

Czytaj więcej

Wyroby aerozolowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz.U. 2014, poz. 345). Zmiany dotyczą m.in. treści oznakowania wyrobów aerozolowych.[...]

Czytaj więcej

5 ATP do CLP

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporządzenie wprowadza miedzy innymi nowe i zmienione zharmonizowane[...]

Czytaj więcej

6 ATP do CLP (Zmiany)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w[...]

Czytaj więcej
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.