Menu
Uwaga! Aktualizacja kart charakterystyki. Termin graniczny 31 maj 2017

Uwaga! Aktualizacja kart charakterystyki. Termin graniczny 31 maj 2017

Informujemy o konieczności aktualizacji posiadanych kart charakterystyki. Informujemy i przypominamy o konieczności dostosowania obecnych kart charakterystyki zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem unijnym z dnia 28 maja 2015 r., którego Art. 2 daje dwuletni  okres przejściowy do dnia 31 maja 2017r. Wszystkie[...]

Czytaj więcej

Informujemy o aktualizacji Rozporządzenia 1062/2014 o programie przeglądu substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych

W dniu 19 kwietnia 2017r zostało opublikowane Rozporządzenie 2017/698 z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1062/2014 Obowiązujący wykaz substancji został zaktualizowany i dotyczy substancji obecnie w trakcie programu przeglądu substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych, zastępujący[...]

Czytaj więcej

Najnowszy artykuł o Przedsiębiorstwie EKOS (02/2017 Chemia i Biznes)

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym tekstem o Przedsiębiorstwie EKOS w najnowszym numerze Chemia i Biznes (02/2017)  [...]

Czytaj więcej

REACH 2018 – nie przegap terminu rejestracji

Czy ten termin jest dla Ciebie istotny? Producent substancji chemicznych lub ich importer spoza UE w ilości przekraczającej jedną tonę rocznie może podlegać obowiązkowi ich rejestracji na podstawie rozporządzenia REACH. Jeżeli dodatkowo wytwarza lub importuje produkt (mieszaninę, wyrób), może on[...]

Czytaj więcej

9 ATP – wymogi dotyczące kart charakterystyki

W Dzienniku Urzędowym UE L. 195 ukazało się ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (9ATP). Stosowanie[...]

Czytaj więcej

Ustawa o produktach biobójczych – Tekst nowej ustawy

W Dzienniku Ustaw został ogłoszony tekst nowej ustawy o produktach biobójczych (Dz. Z dn. 9 października 2015, poz. 1926). Ustawodawca nakłada obowiązek przesłania informacji o dostawcach substancji czynnych zawartych w tych produktach i ich zgodności z Art. 95 rozporządzenia 528/2012.[...]

Czytaj więcej

Zgłoszenie kart charakterystyki w Biurze ds. substancji

Przedkładanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej/stwarzającej zagrożenie do Inspektora w Biurze ds. substancji chemicznych w Systemie ELDIOM. Zgodnie z powyższym przepisem obowiązek taki dotyczy producentów/importerów/dystrybutorów mieszanin niebezpiecznych lub stwarzającą zagrożenie na terytorium Polski wprowadzających ją do obrotu lub sprowadza ją zza granicy.[...]

Czytaj więcej

Uaktualnienie kandydackiej listy SVHC

Uaktualnienie kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern – SVHC) Europejska Agencja Chemikaliów dodała dwie nowe substancje do kandydackiej listy substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern – SVHC). Pełna treść publikacji[...]

Czytaj więcej

Elektroniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninie

Przedkładanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej/stwarzającej zagrożenie W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, od dnia 1 czerwca 2015 przedkładanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej/stwarzającej zagrożenie, zgodnie z art.15[...]

Czytaj więcej

Substancje SVHC

Na stronie ECHA znajduje się wykaz substancji SVHC w wyrobach uzupełniony 31.03.2015 r. Przypominamy, że obowiązek zgłaszania substancji SVHC w wyrobach występuje w przypadku gdy wyrób zawiera > 0.1 % takiej substancji, a jej ilość w skali roku przekracza 1 tonę. [...]

Czytaj więcej
Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.