Oferta

Karty charakterystyki język polski

Karta charakterystyki jest dokumentem w obrocie produktów chemicznych na rynku. Stanowi istotny element w łańcuchu dostaw produktów pomiędzy:

producentem – dostawcą – dalszym użytkownikiem – dystrybutorem

Pełna oferta przygotowania kart charakterystyki oraz tłumaczenia dokumentacji

Czytaj więcej...

Karty charakterystyki języki obce

Przedsiębiorcy i dostawcy produktów chemicznych do innych państw Unii Europejskiej obowiązani są dostarczać karty charakterystyk oraz etykiety w języku odbiorcy. Dotyczy to również krajów z po za Unii, gdzie odbiorcy dostosowują się do wymogów GHS/CLP i wymagają odpowiedniej dokumentacji w języku urzędowym danego państwa.

Czytaj więcej...

Tłumaczenia techniczne

Przedsiębiorcy funkcjonujący na międzynarodowych rynkach muszą sprostać wyzwaniom związanym z dostarczeniem prawidłowej dokumentacji technicznej w języku narodowym kraju odbiorcy. Przedsiębiorstwo EKOS s.c. ma bogate doświadczenie w tłumaczeniach tekstów technicznych oraz prawnych i wpiera Państwa w takich tłumaczeniach.

Czytaj więcej...

Produkty biobójcze

W ostatnim czasie obserwujemy szereg zmian prawnych dotyczących produktów biobójczych. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie do życia Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z 22 maja 2012 roku w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 165 z 18.06.2013). Dokument prawny zastąpił obowiązującą Dyrektywę 98/8/WE

Czytaj więcej...

Rejestracja kosmetyków

KOSMETYKI – WPROWADZANIE PRODUKTU NA RYNEK POLSKI I EUROPEJSKI (CPNP)

Obowiązki nałożone na osobę odpowiedzialną za wprowadzanie produktu do obrotu są niezwykle szczegółowe i regularnie aktualizowane, a ich rzetelne wypełnienie jest gwarancją bezpieczeństwa dla konsumenta. Precyzyjne przestrzeganie wszystkich wymagań określonych nie tylko w Rozporządzeniu 1223/2009 , ale i w innych aktach prawnych, stanowi nie lada wyzwanie dla osoby odpowiedzialnej, wprowadzającej produkt kosmetyczny na rynek.

Czytaj więcej...

Szkolenia

Przedsiębiorstwo Ekos nieprzerwanie od ponad 20 lat przeprowadza specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa chemicznego mające na celu przybliżenie wiedzy o prawidłowym zarządzaniu i postępowaniu z produktami chemicznymi oraz kosmetycznymi (m.in.: na podstawie kart charakterystyk, audytu).

Czytaj więcej...

ADR

Wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem oraz związanym z tym pakowaniem, napełnianiem a także załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych w świetle przepisów Umowy Europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z 1957r którą Polska ratyfikowała w 1975 r. oraz w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych mają obowiązek:

Czytaj więcej...

Program tworzenia kart

Systemy Zarządzania Dokumentacją SDS

W przeciągu ostatnich lat staliśmy się partnerami i stroną doradczą – merytoryczną dla firm przygotowujących własne systemy do tworzenia  Karty Charakterystyki i zarządzania dokumentacją w obrębie firmy.

Czytaj więcej...

Instrukcje stanowiskowe

Wykonujemy instrukcje stanowiskowe na podstawie kart charakterystyk i innych dostarczonych informacji.

Czytaj więcej...

Audyt chemiczny REACH

Audyt chemiczny REACH przeprowadzony w siedzibie FIRMY, określa zadania i obowiązki osób wprowadzających chemikalia do obrotu w zakresie...

Czytaj więcej...

ELDIOM

Elektroniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninach (ELDIOM)

W celu spełnienia wszystkich wymagań prawnych związanych z kartą charakterystyki produktu chemicznego informujemy o obowiązku przedkładania informacji o mieszaninie niebezpiecznej/stwarzającej zagrożenie do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych poprzez system ELDIOM. Produkty nie zaklasyfikowane jako niebezpieczne nie podlegają zgłoszeniu.

Czytaj więcej...

Oznakowanie (Etykieta)

Opracowanie treści poprawnych etykiet (oznakowania) dla nowych produktów na jednostkowe opakowania z uwzględnieniem specyfiki tych produktów dla...

Czytaj więcej...