Piktogramme

PIKTOGRAMY CLP

Piktogramy CLP dla zagrożeń fizykochemicznych

Nazwa Symbol Pobierz
GHS01 explos gif png
GHS02 flamme gif png
GHS03 flamme gif png
GHS04 flamme gif png
GHS05 flamme gif png

Piktogramy CLP dla zagrożeń dla zdrowia

Nazwa Symbol Pobierz
GHS06 explos gif png
GHS05 flamme gif png
GHS07 flamme gif png
GHS08 flamme gif png

Piktogramy CLP dla zagrożeń dla środowiska

Nazwa Symbol Pobierz
GHS09 explos gif png