Ajánlat

Biztonsági adatlap SDS

A biztonsági adatlap (SDS) kidolgozására az 1907/2006/EK (REACH) Rendelet 31. Cikk, II. Melléklete alapján kerül sor, amelyet a A Bizottság (EU) 2015/830 (2015. május 28.) rendelettel módosítottak, 2017.01.17-i pontosítás mellett.

Vegyi anyag vagy keverék biztonsági adatlapjára feltétlenül szükség van a vegyszerek helyes, biztonságos és hatékony kezeléséhez, különösen akkor, ha azok az egészségre vagy a környezetre nézve veszélyesek.   

A dokumentum tartalmazza a keverékek (vagy az anyagok) veszélyes tulajdonságaira és azok biztonságos alkalmazására vonatkozó előírásokra vonatkozó információkat. Mindenekelőtt a szakmai tevékenységet folytatók számára készült, hogy lehetővé tegye számukra a munkahelyen minden olyan intéykedés meghozatalát, amelyek szükségesek a biztonság, az emberi egészség, valamint a környezet védelméhez.

Lehetővé teszi a munkáltató számára annak meghatározását, hogy a termék tartalmaz-e veszélyes vagy aggodalomra okot adó vegyszereket és hogy azok jelen vannak-e a munkahelyen és lehetővé teszi a vegyszerek alkalmazásából eredő, a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető minden tényező értékelését. 

Olvass tovább...

Dokumentáció fordítás

A nemzetközi piacokon működő vállalkozóknak eleget kell tenniük az átvevő országának nemzeti nyelvén készült megfelelő  műszaki dokumentáció leszállításával kapcsolatos kihívásoknak. 

Az EKOS vállalat gazdag tapasztalattal rendelkezik a műszaki és jogi szövegek fordításában. Működjön együtt velünk!.

Olvass tovább...

Kozmetikumok – termék bevezetése a Lengyel és az Európai piacra (CPNP)

A kozmetikumok biztonsága  

A termék piaci bevezetéséért felelős személyre háruló feladatok rendkívül részletesek és rendszeresen frissítésre kerülnek, ezek betartása viszont garantálja a fogyasztók biztonságát. Az 1223/2009 Rendeletben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott összes követelmény pontos betartása hatalmas kihívást jelent a kozmetikai termék piaci bevezetéséért felelős személy részére.

Olvass tovább...