Aktualności

Ustawa o produktach kosmetycznych (29 listopada)

29 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona Ustawa o produktach kosmetycznych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Ustawa implementuje przepisy Rozporządzenia 1223/2009, a dodatkowo wprowadza kilka nowości:

  •  nowe definicje, m.in.: wytwórca, wytwarzanie produktu kosmetycznego, konfekcjonowanie; <czytaj więcej>

Czytaj więcej...

Brexit - informacje dla polskich przedsiębiorców

Na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dostępna jest broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorców „Brexit – co powinien wiedzieć przedsiębiorca?”


Czytaj więcej...

13 ATP do rozporządzenia CLP

5 października 2018 r. Komisja UE opublikowała 12 ATP do rozporządzenia CLP - jest to kolejna adaptacja do postępu technicznego i naukowego (ATP). Wprowadza zmiany w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Czytaj więcej...

Prawo kosmetyczne 2018

W dniu 4 października Sejm uchwalił ustawę o produktach kosmetycznych 

Ustawa to najważniejszy, obok Rozporządzenia 1223/2009 [1] , akt prawny regulujący zasady wprowadzania produktów kosmetycznych na rynek. Celem Ustawy jest konieczność zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa konsumentów poprzez zwiększenie nadzoru nad produktami kosmetycznymi.

Czytaj więcej...