Aktualności

NDS: Nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286)

Czytaj więcej...

10 substancji dodanych do listy kandydackiej

10 substancji zostało dodanych do listy kandydackiej02 lipca 2018

Lista ta zawiera 191 substancji m.in ołów, oktaboran disodu.

Czytaj więcej...

11 ATP do rozporządzenia CLP - dotyczy nazw substancji

14 maja 2018 r. Komisja UE opublikowała 11 ATP do rozporządzenia CLP - jest to kolejna adaptacja do postępu technicznego i naukowego (ATP). Obejmuje ona nazwy chemiczne substancji podlegających zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowaniu wymienione w tabeli 3 w załączniku VI do rozporządzenia CLP we wszystkich językach.

Czytaj więcej...

Wspieramy!

Niezwykle nam miło poinformować, że wspierana przez nas drużyna smoczych łodzi PG Smoki Północy zdobyła 2 miejsce na Akademickich Mistrzostwach Świata w Dali, Chiny (World Most Famous Universities Dragon Boat Competition).


Czytaj więcej...