Aktualności

PRACA: Poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty ds. administracji. Dołącz do naszego zespołu!

Poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty ds. administracji.

Dołącz do naszego zespołu!

Miejsce pracy: Gdańsk

 

Czytaj więcej...

Załącznik XVII - OGRANICZENIA - nowy wpis dotyczący D4, D5, D6

Zmiany do załącznika XVII - OGRANICZENIA - nowy wpis 70.

Wpis 70 w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dotyczy:

Oktametylocyklotetrasiloksan (D4)

Nr CAS 556-67-2, Nr WE 209-136-7

Dekametylocyklopentasiloksan (D5)

Nr CAS 541-02-6, Nr WE 208-764-9

Dodekametylocykloheksasiloksan (D6)

Nr CAS 540-97-6, Nr WE 208-762-8

Czytaj więcej...

5 kolejnych substancji dodanych do Listy kandydackiej SVHC

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zawiera obecnie 240 wpisów dotyczących substancji chemicznych, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku. Firmy są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem związanym z tymi chemikaliami oraz za przekazywanie klientom i konsumentom informacji na temat ich bezpiecznego stosowania.

Wpisy dodane do Listy kandydackiej w dniu 23 stycznia 2024 r

Czytaj więcej...

21 ATP do rozporządzenia CLP

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/197 z dnia 19 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych substancji (21 ATP do rozporządzenia CLP) zostało oficjalnie opublikowane i będzie obowiązywać od 1 września 2025 r.

Można go jednak stosować przed tą datą – tj. od 25 stycznia 2024 r. Oznacza to, że dostawcy mogą już wkrótce zacząć zmieniać oznakowanie i klasyfikację niektórych substancji!

21 ATP do rozporządzenia CLP wprowadza:

- 27 nowych wpisów z numerem indeksu,

- Zastępuje się 24 istniejące wpisy numerów indeksowych.

Czytaj więcej...