Aktualności

Prawo kosmetyczne - zmiana do rozporządzenia 1223/2009

12 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2019/831 z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.


Czytaj więcej...

Metanol - ograniczenia wprowadzania do obrotu od 9 maja 2019

Od 9 maja 2019 r. nie wolno wprowadzać do obrotu metanolu w stężeniu >=0,6% w płynach do spryskiwaczy oraz odmrażaczach szyb samochodowych przeznaczonych do powszechnej sprzedaży.

Czytaj więcej...

Nowa forma zgłaszania informacji o mieszaninach - ZAŁĄCZNIK VIII

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie, wynikający z załącznika VIII do rozporządzenia CLP, obowiązek zgłaszania mieszanin zgodnie z nowymi wymogami informacyjnymi. 

Nowy system zgłaszania będzie wymagał większej ilości informacji niż te, które obecnie są wymagane do zgłoszenia w ELDIOM. Nowością jest obowiązek przekazania informacji, takich jak:  rodzaj i wielkość opakowania, kolor, stan fizyczny, wartość pH, dane toksykologiczne, kategoryzacja produktu zgodnie z EuPCS, kod UFI. Ponadto wymagane będzie teraz podanie pełnego składu chemicznego mieszaniny. Oznacza to, że należy wskazać dokładne stężenia lub zakresy stężeń dla składników niebezpiecznych i składników innych niż niebezpieczne. 

Czytaj więcej...

SZKOLENIE: NOWE PRAWO KOSMETYCZNE Zaprszamy 27-28 marca, Warszawa

Czytaj więcej...