Aktualności

Dodano sześć nowych substancji do Listy kandydackiej SVHC

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) została uzupełniona o kolejne 6 substancji. Aktualnie lista kandydacka zawiera 197 pozycji.

Substancje włączone do listy kandydackie (SVHC)j w dniu 15 stycznia 2019 r. oraz powód ich włączenia:

Czytaj więcej...

Ustawa o produktach kosmetycznych (29 listopada)

29 listopada 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona Ustawa o produktach kosmetycznych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Ustawa implementuje przepisy Rozporządzenia 1223/2009, a dodatkowo wprowadza kilka nowości:

  •  nowe definicje, m.in.: wytwórca, wytwarzanie produktu kosmetycznego, konfekcjonowanie; <czytaj więcej>

Czytaj więcej...

Brexit - informacje dla polskich przedsiębiorców

Na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dostępna jest broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorców „Brexit – co powinien wiedzieć przedsiębiorca?”


Czytaj więcej...

13 ATP do rozporządzenia CLP

5 października 2018 r. Komisja UE opublikowała 12 ATP do rozporządzenia CLP - jest to kolejna adaptacja do postępu technicznego i naukowego (ATP). Wprowadza zmiany w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Czytaj więcej...