Aktualności

Prawo kosmetyczne 2018

W dniu 4 października Sejm uchwalił ustawę o produktach kosmetycznych 

Ustawa to najważniejszy, obok Rozporządzenia 1223/2009 [1] , akt prawny regulujący zasady wprowadzania produktów kosmetycznych na rynek. Celem Ustawy jest konieczność zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa konsumentów poprzez zwiększenie nadzoru nad produktami kosmetycznymi.

Czytaj więcej...

Konferencja z okazji 30 lecia firmy EKOS

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie oraz tak liczną obecność podczas konferencji z okazji 30 lecia firmy EKOS. 

Czytaj więcej...

NDS: Nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286)

Czytaj więcej...

10 substancji dodanych do listy kandydackiej

10 substancji zostało dodanych do listy kandydackiej02 lipca 2018

Lista ta zawiera 191 substancji m.in ołów, oktaboran disodu.

Czytaj więcej...