Aktualności

15 ATP do rozporządzenia CLP

Najbliższym czasie spodziewana jest publikacja w Dzienniku Urzędowym UE  15 ATP do rozporządzenia CLP, które w tym tygodniu zostało przyjęte na forum UE. 

W zapowiadanym dokumencie wprowadzona zostanie zharmonizowana klasyfikacja substancji CMR kat. 1B m.in. dla następujących substancji stosowanych w produktach kosmetycznych:

 

Czytaj więcej...

Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych I Produktów Biobójczych

 w sprawie udzielania odstępstwa od wymogów rejestracyjnych przewidzianego w art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 528/2012 dotyczącego produktów biobójczych w związku z pandemią wywołaną koronawirusem  SARS-Cov-2.


Odstępstwo od wymogów rejestracyjnych dla produktów biobójczych przeznaczonych do dezynfekcji na okres 180 dni - rejestracja tymczasowa.

Czytaj więcej...

UWAGA: Żele antybakteryjne. Produkt biobójczy czy kosmetyk

Z uwagi na aktualną sytuację nowymi przypadkami zarażeń wirusem SARS-Cov-2 (koronawirus z Wuhan), rośnie zainteresowanie produktami do czyszczenia i dezynfekcji rąk. 

Należy zwrócić uwagę, że każdy produkt zawierający jedną lub kilka substancji czynnych, której przeznaczeniem jest unieszkodliwianie lub niszczenie drobnoustrojów, wirusów lub bakterii jest traktowany jako produkt biobójczy (biocyd np.: produkty do dezynfekcji rąk).


Czytaj więcej...

Zmiana klasyfikacji dla dwutlenku tytanu

Od 1 października 2021 r. dojdzie do zmiany klasyfikacji dla dwutlenku tytanu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/217 z dnia 4 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia (14 ATP)

Czytaj więcej...