Aktualności

Cztery nowe substancje dodane do Listy Kandydackiej SVHC

Lista Kandydacka jest wykazem substancji mogących wzbudzać szczególnie duże obawy SVHC), wynikające z ich poważnego i często nieodwracalnego działania na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne.  Substancje te stały się kandydującymi do włączenia do załącznika XIV rozporządzenia REACH. 

Czytaj więcej...

Zmiany do załącznika XVII REACH

Zmiany do załącznika XVII REACH - Poz. 73. dotyczy ograniczeń w odniesieniu do (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooktylo)silanetriolu oraz TDFA. Ograniczenie będzie dotyczyło mi.n. zakazu wprowadzania do obrotu do powszechnej sprzedaży od stycznia 2021. Co do pozostałych produktów będą wymagane dodatkowe zapisy na oznakowaniu oraz w sekcji 2.3 karty charakterystyki.

Czytaj więcej...

Prawo kosmetyczne - zmiana do rozporządzenia 1223/2009

12 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2019/831 z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.


Czytaj więcej...

Metanol - ograniczenia wprowadzania do obrotu od 9 maja 2019

Od 9 maja 2019 r. nie wolno wprowadzać do obrotu metanolu w stężeniu >=0,6% w płynach do spryskiwaczy oraz odmrażaczach szyb samochodowych przeznaczonych do powszechnej sprzedaży.

Czytaj więcej...