Karta charakterystyki zmiany prawne [ATP 8 - ATP 9]

Karta charakterystyki zmiany prawne [ATP 8 - ATP 9]

W związku z postępem naukowym i technologicznym Komisja Europejska publikuje kolejne akty prawne dostosowujące przepisy rozporządzenia do aktualnego stanu wiedzy o substancjach i mieszaninach, uwzględniając również nowe rozwiązania stosowane przez producentów produktów chemicznych.

Zalecamy aby pod tym względem karty charakterystyki zostały zweryfikowane.

 W najbliższym czasie (w 2018 r) dojdzie do zmian w przepisach (zmiany do Rozporządzenia CLP) które również zostały uwzględnione – lista zmian jest długa przykład poniżej.

- ATP 8 (data obowiązywania 1.02.2018) tj: Rozporządzenia (UE) 2016/918 – zmiany treści zwrotów H i P

- ATP 9 (data obowiązywania 1.03.2018) tj: Rozporządzenia (UE) 2016/1179 – klasyfikacje poszczególnych substancji

- ATP 10 (data obowiązywania 1.12.2018) – klasyfikacje poszczególnych substancji

Zaktualizowany zbiór przepisów prawnych – sekcja 15 

Np.:

Zwroty P

P242 Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.

P242 Używać nieiskrzących narzędzi.