Kolejna niebezpieczna substancja chemiczna dodana do listy kandydackiej SVHC

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy zawiera obecnie 224 pozycje dotyczące substancji chemicznych, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku.

Przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem związanym z tymi chemikaliami, a także muszą przekazać swoim klientom i konsumentom wystarczające informacje, aby mogli oni bezpiecznie z nich korzystać.

N-(hydroxymethyl)acrylamide (CAS: 924-42-5, WE: 213-103-2)

N-(hydroksymetylo)akrylamid został dodany do listy kandydackiej, ponieważ może powodować raka lub wady genetyczne. Jest on najczęściej stosowany w polimerach oraz przy produkcji innych chemikaliów, tekstyliów, skóry lub futra.

Lista kandydacka SVHC: https://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table