Lista kandydacka SVHC zaktualizowana o cztery substancje

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zawiera obecnie 223 substancje chemiczne, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku.

Jedna z czterech substancji jest stosowana w kosmetykach i została dodana do listy kandydackiej, ponieważ ma właściwości zaburzające działanie hormonów u ludzi. Dwa są stosowane na przykład w gumach, smarach i uszczelniaczach i zostały uwzględnione, ponieważ mają negatywny wpływ na płodność. Czwarty jest używany w środkach smarnych i smarach i został dodany, ponieważ jest trwały, bioakumulacyjny i toksyczny, a zatem szkodliwy dla środowiska.

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol  CAS: 119-47-1

tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane  CAS: 1067-53-4  

(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC)

S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate  CAS: 255881-94-8


Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie: https://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table