Lista kandydacka SVHC zaktualizowana o kolejną substancję CAS 80-43-3

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zawiera obecnie 241 wpisów dotyczących substancji chemicznych, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku. Firmy są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem związanym z tymi chemikaliami oraz za przekazywanie klientom i konsumentom informacji na temat ich bezpiecznego stosowania.

Nowo dodana substancja chemiczna, nadtlenek bis(α,α-dimetylobenzylu) (CAS: 80-43-3), jest toksyczna dla reprodukcji i jest stosowana jako środek pomocniczy w przetwórstwie m.in. jako środek zmniejszający palność.

Nazwa substancjiNr WENr CASPowód włączenia
Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
201-279-3
80-43-3

Toxic for reproduction (Article 57c)

Konsekwencje umieszczenia na liście kandydackiej (SVHC)

Na mocy rozporządzenia REACH na przedsiębiorstwach ciąży obowiązek prawny w przypadku umieszczenia ich substancji – w jej postaci własnej, w mieszaninach lub w wyrobach – na liście kandydackiej.

Jeżeli wyrób zawiera substancję z listy kandydackiej w stężeniu większym niż 0,1% (wagowo), dostawcy muszą przekazać swoim klientom i konsumentom informacje na temat bezpiecznego stosowania tej substancji. Konsumenci mają prawo zapytać dostawców, czy kupowane przez nich produkty zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy.

Importerzy i producenci wyrobów muszą powiadomić ECHA, jeśli ich wyrób zawiera substancję z listy kandydackiej w ciągu sześciu miesięcy od daty umieszczenia go na liście (27 czerwca 2024 r.).

Dostawcy z UE i EOG substancji z listy kandydackiej, dostarczanych w postaci własnej lub w mieszaninach, muszą aktualizować karty charakterystyki, które dostarczają swoim klientom.

Przedsiębiorstwa muszą również powiadamiać ECHA, jeśli produkowane przez nich wyroby zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy w stężeniu powyżej 0,1% (wagowo). Niniejsze powiadomienie zostaje opublikowane w bazie danych ECHA dotyczącej substancji budzących obawy w produktach (SCIP).


Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie dostępna jest na stronach ECHA: https://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table