Notyfikacja w ELDIOM tylko do końca roku

Portal ELDIOM będzie przyjmował zgłoszenia dla zastosowań konsumenckich i profesjonalnych tylko do końca 2020 roku.

Okres przejściowy:

Do wszystkich produktów już zgłoszonych i wprowadzonych do obrotu ma zastosowanie okres przejściowy. Zgłoszenia te pozostaną ważne do dnia 1 stycznia 2025 r. lub do momentu wprowadzenia zmian do produktu (np. zmian dotyczących składu mieszaniny, własności toksykologicznych lub danych identyfikacyjnych produktu).

Jeśli w przypadku danego produktu zachodzi konieczność aktualizacji przekazanych informacji ze względu na wprowadzone zmiany, stosowne dane należy przekazać, korzystając z nowego zharmonizowanego formatu PCN.

W każdym przypadku wymagane informacje należy przekazać najpóźniej w dniu upływu wyznaczonego terminu. 

Terminy:

  • 1 stycznia 2021 r. – zastosowanie konsumenckie 
  • 1 stycznia 2021 r. – zastosowanie profesjonalne
  • 1 stycznia 2024 r. – zastosowanie przemysłowe

Wszystkie nowe zgłoszenia należy dokonywać zgodnie z przepisami załącznika VIII do rozporządzenia CLP poprzez ECHA Subsmission portal.