Nowa forma zgłaszania informacji o mieszaninach - ZAŁĄCZNIK VIII

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie, wynikający z załącznika VIII do rozporządzenia CLP, obowiązek zgłaszania mieszanin zgodnie z nowymi wymogami informacyjnymi. 

Nowy system zgłaszania będzie wymagał większej ilości informacji niż te, które obecnie są wymagane do zgłoszenia w ELDIOM. Nowością jest obowiązek przekazania informacji, takich jak:  rodzaj i wielkość opakowania, kolor, stan fizyczny, wartość pH, dane toksykologiczne, kategoryzacja produktu zgodnie z EuPCS, kod UFI. Ponadto wymagane będzie teraz podanie pełnego składu chemicznego mieszaniny. Oznacza to, że należy wskazać dokładne stężenia lub zakresy stężeń dla składników niebezpiecznych i składników innych niż niebezpieczne. 

!!! Stanowi to więcej informacji w stosunku do informacji zazwyczaj zawartych w karcie charakterystyki produktu.

Czytaj więcej