O KOSMETYKACH - perfumy - zapach

Perfumy pachną dziś inaczej niż kiedyś, a to z faktu na to, że substancje zapachowe będące składnikami m.in. [perfum] objęto szczególnym nadzorem z uwagi na to, że są one często przyczyną alergii i fotoalergii. Wpływ alergenów zapachowych na ludzki organizm jest szczegółowo analizowany, i jeżeli okaże się, że negatywne skutki ich działania przeważają nad korzyściami, trafiają one na listę składników zakazanych do stosowania w kosmetykach bądź ich dopuszczalna zawartość w produkcie końcowym zostaje ograniczona do pewnego poziomu. 
Taka zmiana w prawie dość często wymusza na producentach perfum ich reformulację – czyli zmianę składu na taki, który będzie zgodny z nowymi wymogami. Zmiana w recepturze praktycznie zawsze pociąga za sobą to, że perfumy będą pachnieć inaczej. Czasem różnica jest bardziej, a czasem mniej wyczuwalna – i zależnie od tego, jak czuły jest nasz nos, możemy tę różnicę zauważyć lub nie  
Zagadnieniem bezpieczeństwa substancji zapachowych zajmuje się organizacja o nazwie IFRA (International Fragrance Association). Jej ustalenia i opinie dają początek prawnym zmianom w zakresie zapachów. Zapraszamy do kontaktu: kosmetyki@ekos.gda.pl lub naszą stronę 
www.ekos.gda.pl