Prawo kosmetyczne - zmiana do rozporządzenia 1223/2009

12 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2019/831 z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

Rozporządzenie wprowadza w życie zakaz stosowania w produktach kosmetycznych formaldehydu oraz m. in. takich substancji, jak:

·         Tetraboron Disodium Heptaoxide, hydrate

·         Orthoboric acid, sodium salt

·         Sodium Perborate

·         Ethylhexyl Ethylhexanoate

·         4-t-Butylbenzoic Acid

·         Styrene

·         Methylene Glycol

·         Imidazole

·         Methylthiophenyl Morpholino Isobutanone

·         Quaternium-15

·         Chloroacetamide

·         Cyclotetrasiloxane (D4)

·         MEA-Borate

·         MIPA-Borate

·         Zinc Borate

·         Sodium Borate

·         Disodium Tetraborate, anhydrous

·         Dichloromethane

·         Acetaldehyde

·         Boric Acid

Warto nadmienić o zmianach w załączniku V o nowych brzmieniach ptk 2

„Każdy produkt gotowy zawierający substancje ujęte w niniejszym załączniku uwalniające formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie »zawiera formaldehyd«, jeśli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05%".

Dla substancji Polyaminopropyl Biguanide (PHMB) ograniczono maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia do 0,1% z zastrzeżeniem „Nie do zastosowań, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego na kontakt poprzez wdychanie".