Społeczna odpowiedzialność biznesu czyli wykłady dla studentów

Społeczna odpowiedzialność biznesu - wykłady dla studentów

Celem Przedsiębiorstwa EKOS jest dostarczenie najnowszej informacji o produktach chemicznych oraz wspieranie przedsiębiorców w codziennej pracy przy wprowadzaniu produktów na rynek polski i europejski.

Wyznajemy zasadę, że oprócz spełniania na co dzień wszystkich obowiązków formalnych i prawnych, bardzo ważna jest społeczna odpowiedzialność prowadzenia naszego biznesu (CSR). Poprzez odpowiednio przygotowane wykłady dla studentów uczelni technicznych, mamy możliwość przekazania kompleksowej i aktualnej wiedzy z zakresu obrotu produktami chemicznymi. Dla pracodawców istotne jest aby, absolwenci mieli nie tylko szeroką wiedzę teoretyczną ale posiadali również podstawową wiedzę o funkcjonowaniu rynku chemicznego oraz zaznajomieni byli z najnowszymi zmianami prawnymi wpływającymi na działalność firm.