UWAGA: Żele antybakteryjne. Produkt biobójczy czy kosmetyk

Z uwagi na aktualną sytuację nowymi przypadkami zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wywołujący chorobę znaną jako COVID-19, rośnie zainteresowanie produktami do czyszczenia i dezynfekcji rąk. 

Należy zwrócić uwagę, że każdy produkt zawierający jedną lub kilka substancji czynnych, której przeznaczeniem jest unieszkodliwianie lub niszczenie drobnoustrojów, wirusów lub bakterii jest traktowany jako produkt biobójczy (biocyd np.: produkty do dezynfekcji rąk).

Wprowadzając produkt biobójczy do obrotu należy spełnić odpowiednie wymagania i procedury w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB). Po pozytywnie przeprowadzonej rejestracji uzyskuje się pozowanie na obrót, które umożliwia sprzedaż produktu.

W obecnej chwili można spotkać szereg ofert sprzedaży produktów, które nie spełniają wymogów prawnych, dodatkowo wprowadzając konsumenta w błąd niezgodnym hasłem reklamowym o właściwościach tego produktu (np.: do walki z koronawirusem). Żele do dezynfekcji rąk są produktami biobójczymi z faktu na deklarowane zastosowanie. 

Kosmetyk zgodnie z definicją określamy produkt, którego celem jest m.in. ochrona lub utrzymywanie w czystości. Zdarzając się jednak sytuacje błędnej interpretacji pojęcia "ochrona", która nie obejmuje zapobiegania przed chorobą, zatruciem lub przed zakażeniem mikroorganizmami. Niedozwolone jest stosowanie na etykietach produktów kosmetycznych sformułowań typu: produkt dezynfekujący, zabijający 100% bakterii, biobójczy.