Zaktualizowane wytyczne dotyczące zgłoszeń ECHA PCN (UFI) – załącznik VIII

Zaktualizowane wytyczne dotyczące zgłoszeń PCN (UFI) – załącznik VIII

Wytyczne dotyczące zgłoszeń PCN (UFI)

– załącznik VIII dotyczą problemów zidentyfikowanych przez niektóre sektory przemysłu, wynikających z wymogów dotyczących powiadomień ośrodków zatruć, które zostały wprowadzone w 2017 r. Uwzględniono rozwiązania branżowe dotyczące paliw, ropy naftowej i produktów budowlanych. Ponieważ mieszaniny stosowane w tych sektorach często charakteryzują się dużą lub nieprzewidywalną zmiennością składu, rozwiązania te pomagają firmom zmniejszyć liczbę wymaganych zgłoszeń i kodów UFI (Unique Formula Identifier). Poradnik stanowi również wsparcie dla firm zajmujących się farbami na zamówienie, które są opracowywane w sklepach.

Aktualizacja przedstawia również rozwiązania międzysektorowe dla firm, które korzystają z wielu dostawców składników określonej mieszaniny. Można je zastosować, gdy składniki są na tyle podobne, że ich profile toksykologiczne i funkcje techniczne można uznać za równoważne.

Zaktualizowano również wskazówki dotyczące etykietowania i pakowania, aby odzwierciedlić zmiany dotyczące farb wykonywanych na zamówienie.

Treść poradnika:

Guidance on harmonised information relating to emergency health response – Annex VIII to CLP

Zaktualizowana wersja 4.0 na razie jest dostępna tylko w języku angielskim.