ADR

ADR


TRANSPORT - ADR

Wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem oraz związanym z tym pakowaniem, napełnianiem a także załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych w świetle przepisów Umowy Europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych mają obowiązek:

 • ustanowienia w przedsiębiorstwie Doradcy ds. Bezpieczeństwa, odpowiedzialnego za bieżące doradztwo, ocenę zgodności przewozów z wymogami Umowy ADR oraz sporządzanie raportów powypadkowych i z rocznej działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych;
 • przeszkolenia wszystkich osób wykonujących czynności w imieniu uczestnika operacji transportowych;
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa.

Przepisy te mogą być egzekwowane poprzez organy Inspekcji Transportu Drogowego a niestosowanie się do ww. przepisów może grozić grzywną.

DORADZTWO ADR - oferta

Oferujemy Państwu kompleksową usługę doradztwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, która zwiera m.in.

 • ocenę zgodności transportu, załadunku, rozładunku z wymaganiami zawartymi w umowie europejskiej ADR oraz ustawach krajowych
 • sporządzenie rocznego sprawozdania z zakresu działalności przedsiębiorstwa
 • sporządzenie raportów powypadkowych
 • pomoc w klasyfikacji materiałów i odpadów niebezpiecznych
 • zlecanie badań na potrzeby klasyfikacji transportowej i CLP
 • pomoc w praktycznym wykorzystaniu wyłączeń spod przepisów ADR
 • pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji transportowej
 • przygotowanie Karty Charakterystyki z informacjami wymaganymi w transporcie
 • wprowadzenie procedur nadawczych i odbiorczych
 • wprowadzenie w przedsiębiorstwie obowiązkowego planu ochrony
 • szkolenia z zakresu ADR zarówno otwarte i zamknięte
 • doradztwo ADR na terenie całej Polski,
 • doradztwo w transporcie morskim IMDG i lotniczym IATA/ICAO

 

>>> Więcej informacji na stronie: BAZA WIEDZY/ADR lub skontaktuj się z nami ekos@ekos.gda.pl lub 58 305-37-46