ELDIOM

Rejestracja karty charakterystyki

Elektroniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninach (ELDIOM)
  • W celu spełnienia wszystkich wymagań prawnych związanych z kartą charakterystyki produktu chemicznego informujemy o obowiązku przedkładania informacji o mieszaninie niebezpiecznej/stwarzającej zagrożenie do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych poprzez system ELDIOM. Produkty nie zaklasyfikowane jako niebezpieczne nie podlegają zgłoszeniu.
  • Obowiązek zgłoszenie w systemie ELDIOM należy wykonać najpóźniej w dniu wprowadzenia do obrotu mieszaniny niebezpieczniej na terytorium Polski.
  • Podstawą prawną przedłożenia informacji o mieszaninie stwarzającej zagrożenie jest 15 ustawy z 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011.63.322 z późniejszymi zmianami).
  • Należy pamiętać, że zgłoszenie mieszaniny niebezpiecznej do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy i podlega kontroli służb sanitarnych. Jeżeli firma zmienia nazwę mieszaniny zakupionej od innego podmiotu krajowego, to ma obowiązek zgłoszenia produktu. Przedsiębiorca wchodzi wtedy w obowiązki wytwórcy. O tym przypadku mówi art. 15 ust. 3 ustawy o substancjach chemicznych. Informację o mieszaninie należy przekazać w dniu jej wprowadzenia do obrotu (w przypadku wytworzenia mieszaniny w Polsce) lub w dniu jej sprowadzenia na terytorium kraju. W przypadku aktualizacji informacje w systemie należy poprawić w terminie 14 dni od wprowadzenia zmiany.
  • Dane w systemie nie są dostępne dla innych podmiotów, a zakres danych pokrywa się z informacjami zawartymi w Karcie Charakterystyki
  • W imieniu naszych klientów zgłaszamy karty charakterystyki opracowanie przez zespół EKOS lub przygotowanie przez Państwa dostawców.

OFERUJEMY

  • stworzenie konta, rejestrację w systemie podmiotu odpowiedzialnego
  • przygotowanie pliku do rejestracji – karty zaklasyfikowane jako niebezpieczne
  • wygenerowanie raportu potwierdzającego zgłoszenie mieszaniny
  • monitorowanie uwag zgłaszanych przez Biuro    


>>>Więcej informacji na stronie BAZA WIEDZY/KARTA CHARAKTERYSTYKI. Zapraszamy do kontaktu: 58 305-37-46 lub ekos@ekos.gda.pl