ELDIOM

Rejestracja karty charakterystyki w Polsce

Elektroniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninach (ELDIOM)
  • W celu spełnienia wszystkich wymagań prawnych związanych z kartą charakterystyki produktu chemicznego informujemy o obowiązku przedkładania informacji o mieszaninie niebezpiecznej/stwarzającej zagrożenie do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych poprzez system ELDIOM. Produkty nie zaklasyfikowane jako niebezpieczne nie podlegają zgłoszeniu.
  • Obowiązek zgłoszenie w systemie ELDIOM należy wykonać najpóźniej w dniu wprowadzenia do obrotu mieszaniny niebezpieczniej na terytorium Polski.
  • Podstawą prawną przedłożenia informacji o mieszaninie stwarzającej zagrożenie jest 15 ustawy z 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011.63.322 z późniejszymi zmianami).
  • Należy pamiętać, że zgłoszenie mieszaniny niebezpiecznej do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy i podlega kontroli służb sanitarnych. Jeżeli firma zmienia nazwę mieszaniny zakupionej od innego podmiotu krajowego, to ma obowiązek zgłoszenia produktu. Przedsiębiorca wchodzi wtdy w obowiązki wytwórcy. O tym przypadku mówi art. 15 ust. 3 ustawy o substancjach chemicznych. Informację o mieszaninie należy przekazać w dniu jej wprowadzenia do obrotu (w przypadku wytworzenia mieszaniny w Polsce) lub w dniu jej sprowadzenia na terytorium kraju. W przypadku aktualizacji informacje w systemie należy poprawić w terminie 14 dni od wprowadzenia zmiany.
  • Dane w systemie nie są dostępne dla innych podmiotów, a zakres danych pokrywa się z informacjami zawartymi w Karcie Charakterystyki
  • W imieniu naszych klientów zgłaszamy karty charakterystyki opracowanie przez zespół EKOS lub przygotowanie przez Państwa dostawców.

Obligatoryjne zgłoszenie mieszanin w Unii Europejskiej

Obowiązkowe zgłoszenie w krajach Unii Europejskiej. Przeprowadzamy zgłoszenia mieszanin w wybranych krajach Unii Europejskiej. Każdy kraj posiada swoje własne systemy powiadamiania o niebezpiecznych mieszaninach wprowadzanych do obrotu. Należy zauważyć, że w niektórych krajach można spotkać się z obowiązkową opłatą za przeprowadzenie zgłoszenia (opłata urzędowa). W imieniu naszych klientów wykonujemy kompleksową usługę zgłoszenia kart charakterystyki w dedykowanych urzędach krajów członkowskich. 


OFERUJEMY

  • stworzenie konta, rejestrację konta firmy w systemie (podmiotu odpowiedzialnego)
  • przygotowanie pliku do rejestracji – karty zaklasyfikowane jako niebezpieczne
  • wygenerowanie raportu potwierdzającego zgłoszenie mieszaniny
  • monitorowanie uwag zgłaszanych przez Biuro    

WYCENA - skontaktuj się z nami