Szkolenia

lSzkolenia


Przedsiębiorstwo EKOS nieprzerwanie od ponad 20 lat przeprowadza specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa chemicznego mające na celu przybliżenie wiedzy o prawidłowym zarządzaniu i postępowaniu z produktami chemicznymi (m.in.: na podstawie kart charakterystyk, audytu).

Każde szkolenie jest przygotowywane indywidualnie dla każdej firmy i stanowi doskonałą okazję, aby rozwiązać nurtujące problemy z zakresu bezpieczeństwa chemicznego.

Wykonujemy i oferujemy

 • Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za obrót i stosowanie chemikaliów.
 • Określanie zadań i obowiązków przedsiębiorców wprowadzających chemikalia do obrotu w zakresie spełniania wymagań rozporządzeń  REACH i CLP.
 • Szkolenie w zakresie prawidłowego opracowania oraz oceny kart charakterystyki.
 • Uzgodniony program szkolenia, po przeprowadzonym Audycie.
 • Zapraszamy na indywidualne lub grupowe szkolenia z zasad wprowadzania produktów kosmetycznych na polski rynek. Zaprezentujemy gdzie szukać poszczególnych usług i informacji i jak zapewnić bezpieczeństwo swoich produktów. Przekażemy nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne wskazówki. 


  Najnowsze szkolenia

  1.       szkolenie i warsztaty praktyczne on-line: Suplementy diety, novel food, oświadczenia zdrowotne, reklama w social media - najnowsze zmiany w prawie

   

  Termin: 17 lutego 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY I ZAGADNIENIA:

  ·       Kraj/miejsce pochodzenia podstawowego składnika obowiązkowy od 1 kwietnia 2020

  ·       Czy "wyprodukowano przez X dla Y" jest określeniem kraju/miejsca pochodzenia

  ·       Nowe obowiązki oznakowania suplementów diety!

  ·       Nowe uchwały GIS dot. maksymalnych ilości składników w suplementach – czy należy je stosować?

  ·       Jak walczyć z postanowieniami GIS zobowiązującymi do przedłożenia opinii jednostki naukowej lub URPL?

  ·       Nowy obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika

  ·       Najczęściej kwestionowane składniki i maksymalne limity

  ·       Zmiany w systemie powiadomień suplementów diety

  ·       zmiany w VAT na suplementy diety

  Prowadząca: Marta Łanoch, prawnik specjalizujący się w obsłudze firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.

  Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/farmacja/701-warsztaty-on-line-suplementy-diety-novel-food-oswiadczenia-zdrowotne-reklama-w-social-media-najnowsze-zmiany-w-prawie

   

  2.       szkolenie i warsztaty on-line: CBD i konopie w suplementach diety i żywności - prawo a sprzedaż, reklama, kontrole inspekcji, najnowsze zmiany

   

  Termin: 18 lutego 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY I ZAGADNIENIA:

  ·       Konopie według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

  ·       Konopie a nowa żywność

  ·       Wykorzystanie konopi w środkach spożywczych a obowiązujące przepisy prawa

  ·       CBD jako novel food?

  ·       CBD w suplementach diety

  ·       Jak wykazać historię spożycia CBD?

  ·       Stanowiska inspekcji dot. CBD i konopi – jak z nimi walczyć?

  ·       Jakich argumentów prawnych użyć w trakcie kontroli?

  ·       Jakie działania może podjąć inspekcja w stosunku do przedsiębiorcy?

  ·       Podejście do produktów z CBD w Polsce i innych państwach członkowskich UE

  ·       Najnowsze zmiany w zakresie CBD na poziomie unijnym

  Prowadząca: Marta Łanoch, prawnik specjalizujący się w obsłudze firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.

  Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/chemia/690-warsztaty-on-line-cbd-i-konopie-w-suplementach-diety-i-zywnosci-prawo-a-sprzedaz-reklama-kontrole-inspekc

   

  3.       szkolenie i warsztaty on-line: Wyroby medyczne – aspekty prawne – obecnie, nowa ustawa, rozporządzenie UE
  Termin: 24 lutego 2022r.

  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY I ZAGADNIENIA:

  ·       Nowa wersja projektu ustawy o wyrobach medycznych!

  ·       Nowe propozycje zapisów dot. reklamy wyrobów medycznych!

  ·       Nowy wykaz dystrybutorów!

  ·       Nowy wykaz wyrobów!

   

  Prowadząca: prawnik specjalizujący się w obsłudze firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego, zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.

  Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/farmacja/623-szkolenie-wyroby-medyczne-aspekty-prawne-obecnie-nowa-ustawa-rozporzadzenie-ue-warszawa    

   

  4.       szkolenie i warsztaty on-line: Zmiany aktualne i przyszłe w przepisach chemicznych (m. in. Rozporządzenia REACH i CLP, zmiany techniczne ATM, załącznik VIII)

  Termin: 24 lutego 2022r.

   

  Szczegóły: https://euro-con.pl/pl/chemia/832-szkolenie-i-warsztaty-on-line-zmiany-aktualne-i-przyszle-w-przepisach-chemicznych

   

   

Wysoko wykwalifikowani specjaliści Przedsiębiorstwa EKOS wykonali szereg szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw różnych branż związanych z chemikaliami.

Koszt szkolenia uzależniony będzie w zależności od określonego zakresu obowiązków Państwa i określenia warunków współpracy.

 

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z ofertą AUDYTU REACH

Audyt chemiczny REACH przeprowadzony w siedzibie FIRMY, określa zadania i obowiązki osób wprowadzających chemikalia do obrotu w zakresie:

 • rozporządzenia WE nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
 • rozporządzenia WE nr 1272/2008  w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Audyt określający działalność firmy ma za zadanie określenie jego miejsca w łańcuchu dostaw, określenie obowiązków i procedur stosowanych w firmie w tym także ocenę posiadanych kart charakterystyki oraz etykiet na opakowaniach wynikających z rozporządzenia REACH i CLP.


Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się z naszymi ekspertami: ekos@ekos.gda.pl lub pod numerem telefonu +48 668 434 473