CLP szerinti címkézés

A CIMKÉK RENDELETNEK MEGFELELŐ JELÖLÉSE (CLP)

A szállítóknak a CLP szerint az alábbi két esetben kell feltüntetni a csomagolásban található vegyi anyagot vagy keveréket, annak forgalomba hozatalát megelőzően:

 • Ha a vegyi anyag veszélyt jelentőként került besorolásra.
 • Ha a keverék egy vagy több, bizonyos küszöbértéket meghaladó arányú veszélyt jelentőként besorolt vegyi anyagot tartalmaz.
 • A CLP definiálja a megjelölés tartalmát valamint a jelölés különféle elemeinek rendjét.


AJÁNLAT

Kidolgozzuk a helys címkék tartalmakat (a megjelölés kötelező tartalmait) az új termékek egyedi csomagolásán, figyelembe véve az alábbi termékek specifikumait: 

 • Vegyi anyagok és keverékek
 • Aerozolok
 • Kozmetikai termékek,
 • Biocid termékek,
 • Detergensek


ÉRTÉKELÉS

Az értékelés egyedileg kerül elkészítésre. A dokumentumok kidolgozásának értékelési kritériumai:  a termékek száma, nyelvcsoport, összetevők száma, osztályba sorolás, nehézségi fok. Az EKOS vállalat által elkészített címkék és biztonsági adatlapok eleget tesznek az érvényes hazai és uniós jogszabályi követelményeknek.  Lépj kapcsolatba szakértőinkkel: ekos@ekos.gda.pl  e-mail címen vagy a 48-58 305-37-46 telefonszámon.


Csomagolási tájékoztatás

A termék jelölése felöleli az alábbiakat:

 • A szállító megnevezése, címe és telefon száma
 • Az anyag vagy keverék nominális mennyisége a társadalom egésze számára hozzáférhetővé tett csomagolásban (kivéve, ha a mennyiség a csomagolás más helyén került feltüntetésre)
 • A termék azonosító számai(anyag/keverék)
 • Piktogramok 
 • Figyelmeztető jelszavak (FIGYELEM, VESZÉLYES)
 • A veszély fajtájára utaló mondatok (H mondatok)
 • A védőintézkedésekre utaló kifejezések (P mondatok)
 • Kiegészítő tájékoztatás (ebben EUH mondatok)

 

Az információk elhelyezése  a vegyi termék címkéjén

A címkén található veszély fajtáját meghatározó piktogramokat, figyelmeztető jelszavakat,  a veszély fajtájára utaló kifejezéseket és a védőeszközökre utaló kifejezéseket együtt kell elhelyezni. 

A veszély fajtájára utaló mondatok (H mondatok) és a védőintézkedésekre utaló kifejezések (P mondatok) csoportját a címkén együtt kell elhelyezni, az egyes nyelvek szerint.  

 A kiegészítő tájékoztatást a címke egyéb elemeivel együtt kell elhelyezni.  

A piktogramokban a veszély fajtáját meghatározó színek alkalmazásán túl, a címke más részein is lehet színeket alkalmazni, a jelölésre vonatkozó speciális követelmények teljesítése céljából.


A piktogramok mérete

A címke 1272/2008 rendelet 17, cikkében megkövetelt információk (kötelező feliratok: piktogramok, jelszavak, H kifejezések, P kifejezések) elhelyezésére rendelt minimális felületének legalább egy tizenötöd részét foglalja le minden piktogram. A veszély fajtájára figyelmeztető piktogram minimális felülete nem lehet kisebb, mint  1 cm2 (100 mm2). 

Letölthető piktogramok:  LETÖLT

Minimális címke és piktogram méretek az 1272/2008 CLP rendelet szerint

A piktogram méretei magára a piktogramra vonatkoznak, nem pedig az azt befogadó virtuális négyzetre.