Szkolenia

Szkolenia


Przedsiębiorstwo Ekos nieprzerwanie od ponad 20 lat przeprowadza specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa chemicznego mające na celu przybliżenie wiedzy o prawidłowym zarządzaniu i postępowaniu z produktami chemicznymi (m.in.: na podstawie kart charakterystyk, audytu).

Każde szkolenie jest przygotowywane indywidualnie dla każdej firmy i stanowi doskonałą okazję, aby rozwiązać nurtujące problemy z zakresu bezpieczeństwa chemicznego.

Wykonujemy i oferujemy

  • Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za obrót i stosowanie chemikaliów.
  • Określanie zadań i obowiązków przedsiębiorców wprowadzających chemikalia do obrotu w zakresie spełniania wymagań rozporządzeń  REACH i CLP.
  • Szkolenie w zakresie prawidłowego opracowania oraz oceny kart charakterystyki.
  • Uzgodniony program szkolenia, po przeprowadzonym Audycie.
  • Zapraszamy indywidualne lub grupowe szkolenia zasad wprowadzania produktów kosmetycznych na polski rynek. Zaprezentujemy gdzie szukać poszczególnych usług i informacji i jak zapewnić bezpieczeństwo swoich produktów. Przekażemy nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne wskazówki. 

Wysoko wykwalifikowani specjaliści Przedsiębiorstwa EKOS wykonali szereg szkoleń dla kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw różnych branż związanych z chemikaliami.

Koszt szkolenia uzależniony będzie w zależności od określonego zakresu obowiązków Państwa i określenia warunków współpracy.


Najnowsze szkolenie:

Najnowsze przepisy dotyczące wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu na rynku polskim i unijnym

30 stycznia 2018 r., Warszawa

31 stycznia 2018 r., Kraków

Szkolenie przybliżające przepisy prawa obowiązujące w przemyśle kosmetycznym w Unii Europejskiej. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną m.in. najważniejsze pojęcia i definicje, obowiązujące akty prawne, obowiązki osoby podejmującej się wprowadzania produktu kosmetycznego na rynek unijny, zawartość dokumentacji dla produktu kosmetycznego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które planują produkcję, import lub dystrybucję kosmetyków bądź chciałyby w przyszłości związać się zawodowo z branżą kosmetyczną.

PROGRAM

9.45-10.00 Rejestracja uczestników. Kawa powitalna

10.00-10.30 Rozporządzenie 1223/2009 – podstawowa regulacja dot. kosmetyków. Krótkie omówienie struktury i zawartości aktu prawnego. Gdzie i jak poszukiwać interesujących nas informacji?

10.30-11.00 Ważne definicje: 
a) produkt kosmetyczny: definicja. Pierwsze sito: czy dany produkt jest kosmetykiem? Produkty z pogranicza. Analiza Case by case. 
b) osoba odpowiedzialna, producent, dystrybutor, importer. Kiedy przedsiębiorca staje się osobą odpowiedzialną za produkt kosmetyczny?

11.00-11.15 Przerwa na kawę

11.15-12.15 Obowiązki osoby odpowiedzialnej
a)  Dokumentacja (PIF/dossier) – wymagana zawartość, treść raportu z oceny bezpieczeństwa. Minimalne wymagania dokumentacyjne dla sporządzenia oceny bezpieczeństwa. Kto i kiedy sprawdza dokumenty?
b)  Rejestracja w systemie CPNP
c)  Zgodność z wymaganiami dot. nanomateriałów, substancji CMR, substancji regulowanych (konserwanty, barwniki, substancje promieniochronne)
d)  Wymogi dot. produkcji mas i badań kosmetyków
e)  Informowanie o ciężkich działaniach niepożądanych


12.15-12.45 Obowiązki dystrybutora niebędącego osobą odpowiedzialną – zapewnienie bezpieczeństwa wprowadzanego produktu. Rejestracja w CPNP.

12.45-13.30 Lunch

13.30-14.00 Oznakowanie opakowania – wymagane informacje. Reguły dotyczące przedstawiania składu, daty trwałości, funkcji produktu. Deklaracje marketingowe. Dowody na deklarowane działanie kosmetyku.

14.00-15.00 Pozostałe akty prawne wiążące się z wprowadzaniem kosmetyków do obrotu (krótkie omówienie): Rozporządzenie CLP, Rozporządzenie dotyczące deklaracji, podatek akcyzowy i ustawa SENT. Prace nad wprowadzeniem polskiej ustawy o kosmetykach 2017 – obecny status prac. Zapowiadane zmiany i uzupełnienia, kary administracyjne.

15.00-15.30 Pytania i odpowiedzi.

15.30-15.45 Podsumowanie, rozdanie certyfikatów i zakończenie szkolenia.


PROWADZĄCY

Absolwentka Technologii Chemicznej na Politechnice Gdańskiej. Zawodowo zajmuje się dokumentacją kosmetyczną od początku 2012 roku. Karierę rozpoczęła w gdyńskiej firmie kosmetycznej Luvier (twórca marki kosmetyków do włosów Biovax), która w 2016 roku połączyła się z firmą L’biotica. W 2014 roku ukończyła specjalistyczne szkolenie Safety Assessment of Cosmetics in the EU prowadzone przez Vrije Universiteit Brussel i od tego momentu sporządza raporty z oceny bezpieczeństwa kosmetyków. Regularnie uczestniczy w szkoleniach krajowych związanych z różnymi aspektami bezpieczeństwa kosmetyków.


Lokalizacja: Aleje Jerozolimskie 123 a, Centrum konferencyjne Golden Floor, Warszawa

Cena regularna: 990.00 PLN

Załączniki:

WARSZAWA - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KRAKÓW - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONTAKT: 58-305-37-46 lub kosmetyki@ekos.gda.pl