Kozmetikumok – termék bevezetése a Lengyel és az Európai piacra (CPNP)


Kozmetikumok - a kozmetikumok biztonsága (CPNP)  

A termék piaci bevezetéséért felelős személyre háruló feladatok rendkívül részletesek és rendszeresen frissítésre kerülnek, ezek betartása viszont garantálja a fogyasztók biztonságát. Az 1223/2009 Rendeletben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott összes követelmény pontos betartása hatalmas kihívást jelent a kozmetikai termék piaci bevezetéséért felelős személy részére.

Az 1223/2009/EK rendelet 2. cikkében megadott definíciónak megfelelően a „kozmetikai termék” alatt minden olyan vegyi anyagot vagy keveréket értünk, amelynek rendeltetése az emberi szervezet külső részeivel (bőrrel, hajzattal, körmökkel, ajkakkal valamint a külső nemi szervekkel vagy a fogakkal és a szájüreg nyálkahártyájával) való kapcsolat, aminek kizárólagos vagy elsődleges célja azok tisztántartása, illatosítása, külalakjának módosítása, védelme, jó kondícióban való tartása, vagy a test szagának korrekciója.  (a 1223/2009 Rendelet 2. cikk 1b pont definíciója).

Az import kozmetikai terméknek ugyanolyan követelményeknek kell eleget tennie, mint az Európai Unió területén gyártott kozmetikumnak – különösen vonatkozik ez a kozmetikumok összetételére és a megkövetelt dokumentációra – ezen belül a Biztonsági jelentésre (a kozmetikai készítményekre vonatkozó az 1223/2009/EK sz. rendelet I. melléklete).

A felelős alany köteles a kozmetikai termék bejelentésére a CPNP portálon (Cosmetic Product Notification Portal). A bejelentést a bevezetés előtt, de legkésőbb a kozmetikai termék forgalomba történő bevezetésének napján kell megtenni. A termék kizárólag a CPNP portálon történő bejegyzése nem képezi az 1223/2009/EK rendelet követelményei teljesülésének igazolását. Nem szabad elfelejteni a megfelelően előkészített biztonsági jelentést és címkét. 


AJÁNLAT – kozmetikai termék regisztrálása (CPNP) 

Az EKOS vállalat segítséget nyújt ügyfeleinek a bevezetett termék érvényes jogszabályokkal való megfelelésének biztosításában, többek között az alábbiak révén: 


CPNP – a cég fiókjának regisztrálása és a kozmetikum regisztrálása  

– a kozmetikum dokumentációjának elemzése a 1223/2009 rendeletben meghatározott követelményekkel való megfelelés szempontjából;

– a receptúra vizsgálata a 1223/2009 rendelet mellékleteivel való megfelelés vonatkozásában (egyes vegyianyagok,  ezen belül többek között a tartósítószerek és színezékek tartalmára megengedett határértékek,);

– a kozmetikum címke megfelelésének értékelése vagy új címke / csomagolás előkészítése  az 1223/2009 és a 655/2013 rendeletekben meghatározott követelményeknek megfelelően;

– a termékek bejelentése a Cosmetic Products Notification Portal rendszerbe (CPNP). A cég fiókjának regisztrálása valamint a termék regisztrálása;


A kozmetikumok biztonságának értékelése (jelentés) 

– laboratóriumi vizsgálatok kiválasztása és kivitelezése (részletek: laboratóriumi vizsgálatok ajánlata );

– Kozmetikai Termékek Biztonsági Értékelése (jelentés) elkészítése és segítségnyújtás a PIF - Product Information File elkészítésében. A dokumentációt tapasztalt safety assesor készíti el;

– tanácsadás jogi szabályozások körében a kozmetikai termékekkel kapcsolatos kérdésekben. 


Kiinduló dokumetáció a vegyi termék számára 

– a megküldött kiinduló adatok felülvizsgálata, IFRA, műszaki adatlapok (TDS), safety data sheet  SDS (részletek: biztonsági adatlap)


Képzés egyénileg vagy csoportosan 

– képzést és műhelyeket szervezünk a kozmetikai termékek forgalomba hozatala terén az 1223/2009/EK rendelet alapján, figyelembe véve az előírásokban bekövetkezett aktuális módosításokat (2020);

– a képzés megvalósítható egyénileg vagy csoportos formában;

– meghatározzuk a vállalkozó feladat és kötelességi körét, bemutatjuk, hol kereshetők az egyes információk,  és hogyan biztosítható termékeik biztonsága. Nem csak elméleti tudást nyújtunk, hanem gyakorlati útmutatásokat is adunk.  


Rendeld meg a kozmetikum szakszerű biztonsági értékelését. Ajánljuk szakértőink (safety assessor) tanácsait az uniós és a helyi előírásokra vonatkozóan. 

Ügyfeleink között vannak kis forgalmazók vagy természetes kozmetikumokat  gyártók is, továbbá nemzetközi kozmetikum gyártók és importőrök.  Együttműködünk számos képviselővel és szervezettel a kozmetikai ágazatból, ahol a kozmetikai termékek biztonságát érintő  kérdésekben tanácsadóként lépünk fel. Ciklikusan bővítjük a termékekre, összetevőikra valamint a kutatási módszerekre vonatkozó tudásunkat. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a jogszabályokban bekövetkező  változásokat. 


Érintkezés