Vedomostná základňa

CLP Označovanie

OZNAČOVANIE ŠTÍTKU V SÚLADE S NARIADENÍM

Dodávatelia musia označiť látku alebo zmes nachádzajúcu sa v balení v súlade s CLP ešte pred jej zavedením na trhu v dvoch nasledujúcich prípadoch:

Ak je látka klasifikovaná ako predstavujúca ohrozenie.

Ak zmes obsahuje jednu alebo viac zložiek klasifikovaných ako predstavujúce ohrozenie povyše prahovej hodnoty.

CLP definuje obsah označenia a usporiadanie rôznych prvkov označenia.

Czytaj więcej...