Dokumentáció fordítás

Překlad dokumentace

Spoločnosti, ktoré fungujú na medzinárodných trhoch, musia čeliť výzvam spojeným s poskytovaním správnej technickej dokumentácie v národnom jazyku krajiny príjemcu. 

Spoločnosť EKOS má rozsiahle skúsenosti s prekladom technických a právnych textov. Pozývame Vás k spolupráci.


Ponúkame preklady do európskych jazykov a iných. Doteraz sme vykonávali preklady v jazykoch:
 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • český jazyk
 • maďarský jazyk
 • taliansky jazyk
 • rumunský jazyk
 • francúzsky jazyk
 • španielsky jazyk
 • slovenský jazyk
 • fínsky jazyk
 • švédsky jazyk
 • dánsky jazyk
 • litovský jazyk
 • holandský jazyk
 • slovinský jazyk          
 • ruský jazyk
 • čínsky jazyk
 • ako aj: v lotyšskom, estónskom, chorvátskom, nórskom, portugalskom a gréckom jazyku. 


Navrhovaný rozsah prekladov dokumentov:
 • Karty bezpečnostných údajov (SDS)
 • Technické karty 
 • Expozičné scenára (SN)
 • Obsah na štítky
 • Informácie o výrobku
 • Inštrukcie týk. sa stanoviska práce
 • Technické špecifikácie
 • Výsledky laboratórnych testov
 • Dokumentácia kozmetických a biocídnych výrobkov
 • Certifikáty
 • a iné


Odvetvia, ktoré obsluhujeme od roku 1988:
 • Chemický priemysel
 • Automobilový priemysel
 • Palivový a energetický priemysel
 • Hutnícky priemysel
 • Nerastný priemysel
 • Potravinársky priemysel
 • Drevársky a papierenský priemysel
 • Kozmetický priemysel
 • Laboratóriá
 • a iné

Ponúkame taktiež simultánne a konzekutívne tlmočenie s prípravou týkajúcou sa konkrétnych odvetví a tematických okruhov.

Spolupracujeme s technickými a súdnymi prekladateľmi ako aj rodenými hovorcami s rozsiahlymi skúsenosťami, aby sme mohli vyhovieť Vašim potrebám.