[ARTYKUŁ PRASOWY] Doradcy techniczni wspierają przemysł chemiczny (karta charakterystyki)

Karta charakterystyki: Doradcy techniczni wspierają przemysł chemiczny [ARTYKUŁ PRASOWY] 

 

Doradcy techniczni stali się bardzo ważnym partnerem dla firm chemicznych. Sytuację taką wymusiły liczne akty prawne odnoszące się do chemikaliów.

 

Zmieniająca się i często bardzo skomplikowana legislacja prawna sprawia, że potrzebni są eksperci, którzy będą w stanie pomóc w wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawnych. Przykładowo procedura wdrażania wymogów rozporządzenia REACH w ciągu ostatnich 10 lat uświadomiła wielu przedsiębiorcom potrzebę troski o wpływ chemikaliów na zdrowie człowieka i na środowisko. Spełnianie wszystkich wymagań bezpieczeństwa chemicznego stało się zatem normalnym działaniem wypływającym ze wiadomości klienta oraz użytkownika chemikaliów. Jednocześnie do użytkowanie obwarowane jest ogromem legislacji, która wymaga fachowego zarządzania. To obszar działania dla doradców technicznych.

 

Kim jest doradca techniczny?

Istotę zadań, jakie ma do wykonania doradca techniczny przybliża także Elżbieta Bądkowska, kierująca Przedsiębiorstwem Ekos www.ekos.gda.pl z Gdańska: - Usługi doradztwa technicznego dla przemysłu chemicznego, a także dla wszystkich użytkowników produktów chemicznych, w największym stopniu dotyczą kart charakterystyki oraz postępowania z nimi w łańcuchu dostaw. Każdy produkt musi posiadać kartę charakterystyki (Safety Data Sheet, SDS) wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi i unijnymi. Przepisy dotyczące wymagań dla SDS często się zmieniają i są skomplikowane dla osób, które nie śledzą zmian na bieżąco. Dlatego potrzebny jest doradca, który wspiera przedsiębiorców w spełnianiu ich obowiązków. Wiele firm skupia się na swojej podstawowej działalności, czyli produkcyjnej lub handlowej, pozostawiając obsługę prawną innym specjalistycznym podmiotom. Dla firm tak samo jak konieczne jest posiadanie specjalistycznej obsługi księgowej czy informatycznej, tak również niezbędne staje się posiadanie firmy doradczej z zakresu bezpieczeństwa chemicznego, do której w każdej chwili może się zwrócić ze swoim problemem i która zna jej specyfikę – przekonuje przedstawicielka Przedsiębiorstwa Ekos.

 

Doradca: prawnik czy chemik?

Jest oczywiste, że specjalizacja związana z doradztwem technicznym dla firm chemicznym wiąże się z posiadaniem odpowiednich kompetencji i dysponowaniem bardzo szczegółową wiedzą, zarówno z obszaru chemii, jak również prawa. Kim zatem powinien być idealny doradca? Prawnikiem, czy chemikiem?

W ocenie Elżbiety Bądkowskiej z Przedsiębiorstwa Ekos www.ekos.gda.pl , doradcy techniczni powinni legitymować się wiedzą i doświadczeniem z różnych dziedzin, ponieważ sama karta charakterystyki składa się z 16 sekcji, w tym każda z 14 sekcji jest związana z inną dziedziną wiedzy. To zaś wymaga szerokich kompetencji. Najbardziej wymagane są jednak te odnoszące się do wiedzy chemicznej, a nie prawniczej. Zdaniem przedstawicielki Przedsiębiorstwa Ekos www.ekos.gda.pl , łatwiej chemikowi nauczyć się prawa ze swojej dziedziny niż prawnikowi zrozumieć procesy chemiczne.

 

Czy firmy chemiczne muszą korzystać z doradców?

Naturalnie w tym miejscu rodzi się pytanie, czy wiedza, którą dysponują eksperci z poszczególnych firm doradczych jest trudniej dostępna z poziomu przedsiębiorstwa chemicznego zajmującego się produkcją lub dystrybucją chemikaliów? Dlaczego w ogóle firmy chemiczne korzystają z usług profesjonalnych doradców technicznych zamiast samemu, w oparciu o własne zasoby, rozwiązywać pojawiające się problemy? W gronie klientów Przedsiębiorstwa Ekos www.ekos.gda.pl znajdują się m.in. takie spółki chemiczne, jak Lakma, Kemira, Den Braven, Torimex Chemicals, Pollena Aroma.

- Zespół doradców na bieżąco śledzi wszystkie zmiany prawne oraz ma doświadczenie wynikające z   wieloletniej współpracy z przemysłem. Potrafi więc rozwiązywać złożone zagadnienia chemiczno - prawne. Zdobyta w ten sposób wiedza pomaga wspierać szybko i kompleksowo innych przedsiębiorców. Doradca chemiczny (techniczny) wykonujący szereg kart charakterystyki posiada szeroką wiedze o skomplikowanych przepisach związanych, np. z klasyfikacją zagrożeń substancji czy mieszaniny. Osoby z zespołu doradczego uczestniczą w szkoleniach oraz w konferencjach specjalistycznych w Polsce i UE, podnosząc w ten sposób swoje kwalifikacje - ocenia Elżbieta Bądkowska z Przedsiębiorstwa Ekos www.ekos.gda.pl .

 

Skąd pomysł na firmę doradczą?

Wszystkie wymienione w tekście firmy doradcze mają oczywiście różną wielkość i różną historię. Odmienne były też czynniki, które doprowadziły do ich powstania. Właściciele Przedsiębiorstwa EKOS swoją firmę powołali do życia jeszcze w XX wieku, czyli w momencie, gdy nikt jeszcze nie słyszał o rozporządzenia REACH i CLP.

- W przeszłości, w pracy w placówkach naukowych poznaliśmy trudności z uzyskiwaniem informacji dotyczących substancji chemicznych. Wiedza była szczątkowa i trudno dostępna. W latach 90. ubiegłego wieku, kiedy firma Ekos www.ekos.gda.pl rozpoczynała działalność, korzystaliśmy z dostępnej wiedzy, jaką były materiały anglojęzyczne. Dzięki odpowiedniemu opracowaniu mogliśmy tworzyć zbiory informacyjne dotyczące substancji i mieszanin. W wielu przypadkach była to autorska, wręcz pionierska praca, z której owoców korzystały ośrodki przemysłowe oraz służby nadzoru. Początkowo dużą ilość wiedzy uzyskiwaliśmy z materiałów International Maritime Organization. Zbiory informacyjne na potrzeby transportu morskiego przekładaliśmy na potrzeby zagrożeń lądowych. Przez wiele lat tworzyliśmy zbiory informacyjne dotyczące substancji w wydaniach książkowych i publikacjach niskonakładowych. Autorami tych wydawnictw był m.in. Andrzej Bądkowski. Dodatkowo wydawaliśmy książki z zakresu ratownictwa chemicznego, które cieszyły się dużym zainteresowanym pracowników Państwowej Straży Pożarnej, a także stawały się materiałem szkoleniowym dla wielu jednostek straży pożarnych. Przez wiele lat wydawaliśmy katalog z kartami charakterystyki w oparciu o gromadzona wiedzę, kierując je wytycznymi dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/EWG, w formacie własnym, które nazywaliśmy Kartami EKOS – relacjonuje Elżbieta Bądkowska. - Od momentu ukazania się w Polsce w 1997 r. pierwszego rozporządzenia dotyczącego zasad i wymagań opracowywania kart charakterystyki, przygotowujemy je zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Cały czas śledzimy wszystkie zmiany przepisów prawnych polskich i unijnych dotyczących chemikaliów. Należy wiedzieć, że zakres naszego doradztwa dotyczy również branży kosmetycznej oraz wyrobów medycznych. Wspieramy firmy przy rejestracjach produktów biobójczych oraz interpretacji przepisów prawnych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dla wielu firm staliśmy się partnerem przy wprowadzaniu produktów chemicznych na lokalne rynki – podsumowuje Elżbieta Bądkowska z Przedsiębiorstwa Ekos www.ekos.gda.pl .

red. Dominik Wójcicki

konsultowane z panią Elżbietą  Bądkowską (Przedsiębiorstwo EKOS) www.ekos.gda.pl