Karty charakterystyki języki obce


Opracowanie i tłumaczenie kart charakterystyki w językach obcych

Oferujemy stworzenie kart charakterystyk oraz etykiet we wszystkich europejskich językach urzędowych 

Przedsiębiorcy i dostawcy produktów chemicznych do innych państw Unii Europejskiej zobowiązani są dostarczać karty charakterystyki oraz etykiety w języku narodowym odbiorcy. Dotyczy to również krajów spoza Unii, gdzie odbiorcy dostosowują się do wymogów CLP i wymagają odpowiedniej dokumentacji w języku urzędowym danego państwa. 
Opracowujemy karty charakterystyki oraz dokumentację techniczną na ponad 20 języków:


 • Safety Data Sheets – język angielski
 • Sicherheitsdatenblätter – język niemiecki
 • Bezpečnostní listy –  język czeski
 • Biztonsági adatlap – język węgierski
 • Scheda di dati di sicurezza – język włoski
 • Fişă cu date de securitate – język rumuński
 • Fiche de données de sécurité –  język francuski
 • Fichas de datos de seguridad – język hiszpański
 • Karty bezpečnostných údajov –  język słowacki
 • Käyttöturvallisuustiedote – język fiński
 • Säkerhetsdatabladet –  język szwedzki
 • Sikkerhedsdatablad – język duński
 • Saugos duomenų lapas  – język litewski
 • Veiligheidsinformatieblad – język niderlandzki
 • Varnostni list – język słoweński          
 • Паспорт безопасности – język rosyjski 

     oraz: w języku łotewskim, estońskim, chorwackim, norweskim, portugalskim, greckim i serbskim. 


Żadna z informacji zamieszczonych na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.