Badania laboratoryjne

Oferujemy szeroki wachlarz usług m.in. analiz i badań laboratoryjnych dla wykonywania usług technicznych w sektorze chemicznym, rolnym, ochrony środowiska, kosmetyków oraz chemii gospodarczej. 

Atutem naszej firmy jest indywidualne podejście do każdego Klienta, a praca oparta jest o wiedzę doświadczonego zespołu tworzonego przez ekspertów w swoich dziedzinach. Korzystamy również z doświadczeń naszych zaprzyjaźnionych laboratoriów oferujących najwyższej jakości usługi. Ponad 30-letnie doświadczenie naszej firmy zapewnia wysoką jakość i profesjonalizm oraz osiągnięcie czołowej pozycji w niezwykle konkurencyjnej branży. Dla każdego produktu chemicznego dokonujemy indywidualnych ustaleń dotyczących zakresu badań.

Badania dla produktów biobójczych

Akceptowane przez Urząd Rejestracji Leków Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • PN-EN 1500:2013 07E Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Higieniczna dezynfekcja rąk metodą wcierania.
 • PN-EN 1499:2013 07E Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne - Higieniczne mycie rąk ­­ Metoda badania i wymagania 
 • PN-EN 13697:2002/Ap1:2003 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne (bakterie, grzyby). Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni ­­ Wymagania i metoda badania bez działania mechanicznego (faza 2/etap 2)
 • PN-EN 1276:2000/Ap1:2001 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne (bakterie). Działanie dezynfekcyjne i antyseptyczne w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej;
 • PN-EN 13727+A2:2015-12 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne (bakterie). Ilościowa zawiesinowa metoda określania bakteriobójczego działania w obszarze medycznym;
 • PN-EN 1650:2002 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne (grzyby). Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub bójczego na grzyby drożdżopodobne chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym oraz instytucjonalnym;
 • PN-EN 12791:2016-04 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne - Chirurgiczna dezynfekcja rąk
 • badania mikrobiologiczne (badania czystości mikrobiologicznej, testy konserwacji)

Badania kosmetyków:

 • badania mikrobiologiczne
 • badania fizykochemiczne 
 • skuteczność zakonserwowania kosmetyków
 • stabilność i kompatybilność masy produktu z opakowaniem
 • Badania dermatologiczne kosmetyków pod nadzorem specjalisty
 • Badania aplikacyjne

Badania produktów chemii gospodarczej:

 • badania fizykochemiczne
 • badania mikrobiologiczne
 • badania konsumenckie
 • badania użytkowe
 • badania w zakresie spełniania wymagań Rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 w sprawie detergentów
 • ocena skuteczności działania dezynfekcyjnego produktów

Badania fizyko-chemiczne:

 • badania stabilności i kompatybilności produktu z opakowaniem
 • badania gęstości, lepkości
 • badania produktów biobójczych celem uzyskania pozwolenia na obrót
 • Aktywność wody
 • Oznaczenie zawartości metali ciężkich: ołów, kadm, arsen, rtęć, nikiel
 • Badanie straty suszenia (zawartość wody, %)
 • Liczba kwasowa 

Badania na potrzeby rejestracji REACH:

 • badania fizykochemiczne
 • badania ekotoksykologiczne
 • badania toksykologiczne oraz skutecznościowe w ramach systemu DPL.

Badania Metodami QSAR i Read Across

 • QSAR (ang. Quantitative Structure-Activity Relationship) oraz szacowanie przekrojowe (ang. read-across). Więcej informacji na QSAR-Read Across

Rejestracja produktu kosmetycznego i chemicznego

 • Rejestracja na portalu CPNP (wraz z utworzeniem konta w systemie SAAS)
 • Rejestracja na portalu ELDIOM
 • Rejestracja na krajowych Ośrodkach Zatruć
 • Kod UFI
 • Przygotowanie treści etykiety
 • Opracowanie karty charakterystyki mieszaniny