Badania laboratoryjne

Dla wykonywania usług technicznych w sektorze chemicznym, rolnym, ochrony środowiska, kosmetyków oraz chemii gospodarczej oferujemy szeroki wachlarz analiz, badań laboratoryjnych.

Atutem naszej firmy jest indywidualne podejście do każdego Klienta, a praca oparta jest o wiedzę doświadczonego zespołu tworzonego przez ekspertów w swoich dziedzinach.

Ponad 30-letnie doświadczenie naszej firmy zapewnia wysoką jakość i profesjonalizm usług oraz osiągnięcie czołowej pozycji w niezwykle konkurencyjnej branży.

Dla każdego produktu chemicznego  dokonujemy indywidualnych ustaleń dotyczących zakresu badań.


Badania laboratoryjne dla produktów kosmetycznych:

 • badania mikrobiologiczne (badania czystości mikrobiologicznej, testy konserwacji)
 • badania fizykochemiczne
 • badania dermatologiczne (kontaktowe, aplikacyjne)
 • badania aplikacyjno-użytkowe
 • stabilność i kompatybilność z opakowaniem
 • badania wynikające z wymagań Rozporządzenia 1223/2009/WE
 • analiza sensoryczna
 • badania konsumenckie

Badania produktów chemii gospodarczej:

 • badania fizykochemiczne
 • badania mikrobiologiczne
 • badania konsumenckie
 • badania użytkowe
 • badania w zakresie spełniania wymagań Rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 w sprawie detergentów
 • ocena skuteczności działania dezynfekcyjnego produktów

Badania fizyko-chemiczne:

 • badania stabilności i kompatybilności produktu z opakowaniem
 • badania gęstości, lepkości
 • badania produktów biobójczych celem uzyskania pozwolenia na obrót

Badania na potrzeby rejestracji REACH:

 • badania fizykochemiczne
 • badania ekotoksykologiczne
 • badania toksykologiczne oraz skutecznościowe w ramach systemu DPL.


Wycena jest przeprowadzana indywidualnie. Kryteria wyceny poszczególnych badań zależą od rodzaju produktu chemicznego, ilości produktów skierowanych do badań oraz typu badania.

Zapraszamy do kontaktu:   58 305-37-46 lub ekos@ekos.gda.pl