Rejestracja kosmetyków


KOSMETYKI – WPROWADZANIE PRODUKTU NA RYNEK POLSKI I EUROPEJSKI (CPNP)

Bezpieczeństwo kosmetyków  

Obowiązki nałożone na osobę odpowiedzialną za wprowadzanie produktu do obrotu są niezwykle szczegółowe i regularnie aktualizowane, a ich rzetelne wypełnienie jest gwarancją bezpieczeństwa dla konsumenta. Precyzyjne przestrzeganie wszystkich wymagań określonych nie tylko w Rozporządzeniu 1223/2009 , ale i w innych aktach prawnych, stanowi nie lada wyzwanie dla osoby odpowiedzialnej, wprowadzającej produkt kosmetyczny na rynek.


Zgodnie z definicją podaną w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009  „produkt kosmetyczny” określa każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała  (def. z Rozp. 1223/2009, Art. 2, pkt 1b).

Importowany produkt kosmetyczny musi spełniać takie same wymagania, jak kosmetyk produkowany na terenie Unii Europejskiej – w szczególności odnosi się to do składu kosmetyków i wymaganej dokumentacji – w tym Raportu bezpieczeństwa (Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dot. wyrobów kosmetycznych).

Podmiot odpowiedzialny jest zobligowany do zgłoszenia produktu kosmetycznego w CPNP (Cosmetic Product Notification Portal). Zgłoszenia powinno być wykonane przed wprowadzeniem lub najpóźniej w dniu wprowadzenia produktu kosmetycznego do obrotu. Notyfikacja produktu wyłącznie w CPNP nie stanowi potwierdzenia spełnienia wymogów rozporządzenia 1223/2009/WE. Należy pamiętać o poprawnie przygotowanym raporcie bezpieczeństwa oraz etykiecie.


OFERTA - rejestracja produktu kosmetycznego

Przedsiębiorstwo EKOS oferuje swoim klientom pomoc w zapewnieniu zgodności wprowadzanego produktu z obowiązującym prawodawstwem, m.in. poprzez:


CPNP - rejestracja konta firmy oraz rejestracja kosmetyku

analizę dokumentacji kosmetyku pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 1223/2009;

– ocenę zgodności receptury z załącznikami do Rozporządzenia 1223/2009 (limity zawartości niektórych substancji, w tym m.in. konserwantów i barwników);

ocenę zgodności lub przygotowanie nowej etykiety / opakowania kosmetyku z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 1223/2009 i 655/2013;

– zgłaszanie produktów do systemu Cosmetic Products Notification Portal (więcej: CPNP). Rejestracja konta firmy oraz rejestracja produktu;


Ocena (raport) bezpieczeństwa kosmetyku 

– dobór oraz wykonanie badań laboratoryjnych (więcej: oferta badań laboratoryjnych);

– sporządzanie Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego  i pomoc w sporządzaniu Product Information File. Dokumentację wykonuje doświadczona safety assesor;

– doradztwo w zakresie regulacji prawnych dotyczących różnych kwestii związanych z produktami kosmetycznymi.


Dokumentacja wyjściowa dla produktu chemicznego 

– weryfikację przesłanych danych wyjściowych, IFRA, kart technicznych (TDS), safety data sheet (więcej: karta charakterystyki)


Szkolenia indywidualne lub w grupie

– przeprowadzamy szkolenia oraz warsztaty z zakresu wprowadzenia produktów kosmetycznych do obrotu w świetle rozporządzenia 1223/2009/WE z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach (2019);

– szkolenia mogą być realizowane indywidualnie lub w grupie;

– określamy zakres zadań i obowiązków przedsiębiorcy, przedstawiamy gdzie szukać poszczególnych informacji i jak zapewnić bezpieczeństwo swoich produktów. Przekażemy nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne wskazówki.


Zamów profesjonalną ocenę bezpieczeństwa kosmetyku. Oferujemy porady naszych ekspertów (safety assessor) dotyczące unijnych i lokalnych przepisów.

Naszymi klientami są zarówno mali dystrybutorzy lub producenci naturalnych kosmetyków, a także międzynarodowi producenci i importerzy kosmetyków. Współpracujemy z wieloma przedstawicielami i organizacjami z branży kosmetycznej,  gdzie występujemy w charakterze doradcy w kwestiach bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Cyklicznie rozszerzamy swoją wiedzę na temat produktów kosmetycznych, składników i metod badań. Jesteśmy na bieżąco z zachodzącymi zmianami regulacji prawnych. Wycena usług rejestracji dokumentacji