Rejestracja kosmetyków

KOSMETYKI – WPROWADZANIE PRODUKTU NA RYNEK POLSKI I EUROPEJSKI (CPNP)

Bezpieczeństwo kosmetyków  

Obowiązki nałożone na osobę odpowiedzialną za wprowadzanie produktu do obrotu są niezwykle szczegółowe i regularnie aktualizowane, a ich rzetelne wypełnienie jest gwarancją bezpieczeństwa dla konsumenta. Precyzyjne przestrzeganie wszystkich wymagań określonych nie tylko w Rozporządzeniu 1223/2009 , ale i w innych aktach prawnych, stanowi nie lada wyzwanie dla osoby odpowiedzialnej, wprowadzającej produkt kosmetyczny na rynek.

Przedsiębiorstwo EKOS oferuje swoim klientom pomoc w zapewnieniu zgodności wprowadzanego produktu z obowiązującym prawodawstwem, m.in. poprzez:

– analizę dokumentacji kosmetyku pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 1223/2009

– ocenę zgodności receptury z załącznikami do Rozporządzenia 1223/2009 (limity zawartości niektórych substancji, w tym m.in. konserwantów i barwników)

– ocenę zgodności etykiety/opakowania kosmetyku z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 1223/2009 i 655/2013

– zgłaszanie produktów do systemu Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

– doradztwo w zakresie regulacji prawnych dotyczących różnych kwestii związanych z produktami kosmetycznymi

– sporządzanie Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego i pomoc w sporządzaniu Product Information File.

– dobór oraz wykonanie badań laboratoryjnych 


Oferujemy porady naszych ekspertów dotyczące unijnych i lokalnych przepisów dotyczących kosmetyków. Naszymi klientami są zarówno mali dystrybutorzy lub producenci naturalnych kosmetyków, a także międzynarodowi producenci i importerzy kosmetyków. Współpracujemy z wieloma przedstawicielami i organizacjami z branży kosmetycznej,  gdzie działamy w charakterze doradcy w kwestiach bezpieczeństwa produktów kosmetyczch.


Zapraszamy do kontaktu: 58 305-37-46 lub ekos@ekos.gda.pl lub kosmetyki@ekos.gda.pl

>>> Więcej informacji na stronie BAZA WIEDZY/KOSMETYKI lub na portalu facebook FB z krókimi komentarzami safety assessor