Rejestracja kosmetyków


KOSMETYKI – WPROWADZANIE PRODUKTU NA RYNEK POLSKI I EUROPEJSKI (CPNP)

Bezpieczeństwo kosmetyków  

Obowiązki nałożone na osobę odpowiedzialną za wprowadzanie produktu do obrotu są niezwykle szczegółowe i regularnie aktualizowane, a ich rzetelne wypełnienie jest gwarancją bezpieczeństwa dla konsumenta. Precyzyjne przestrzeganie wszystkich wymagań określonych nie tylko w Rozporządzeniu 1223/2009 , ale i w innych aktach prawnych, stanowi nie lada wyzwanie dla osoby odpowiedzialnej, wprowadzającej produkt kosmetyczny na rynek.

Kosmetyki są specyficzną grupą produktów, która ze względu na bliski kontakt z ciałem człowieka podlega ścisłym regulacjom prawnym. Dokument ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa kosmetyków oraz swobodną wymianę towarów na terenie Unii Europejskiej. Poza określeniem definicji produktu kosmetycznego, główne założenia tego dokumentu dotyczą składu kosmetyków, oznakowania, warunków produkcji i obrotu tymi produktami, a także dokumentacji i sposobu nadzoru rynku kosmetycznego przez określone władze. Ponadto Rozporządzenie wprowadza zakaz wykonywania testów produktów kosmetycznych i ich składników na zwierzętach.

Zgodnie z definicją podaną w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009  „produkt kosmetyczny” określa każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała  (def. z Rozp. 1223/2009, Art. 2, pkt 1b).

Importowany produkt kosmetyczny musi spełniać takie same wymagania, jak kosmetyk produkowany na terenie Unii Europejskiej – w szczególności odnosi się to do składu kosmetyków i wymaganej dokumentacji – w tym Raportu bezpieczeństwa (Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dot. wyrobów kosmetycznych).

Podmiot odpowiedzialny jest zobligowany do zgłoszenia produktu kosmetycznego w CPNP (Cosmetic Product Notification Portal). Zgłoszenie powinno być wykonane przed wprowadzeniem lub najpóźniej w dniu wprowadzenia produktu kosmetycznego do obrotu. Notyfikacja produktu wyłącznie w CPNP nie stanowi potwierdzenia spełnienia wymogów rozporządzenia 1223/2009/WE. Należy pamiętać o poprawnie przygotowanym raporcie (ocenie) bezpieczeństwa oraz treściach na etykietę.


OFERTA - rejestracja produktu kosmetycznego (CPNP)

Przedsiębiorstwo EKOS oferuje wparcie realizacji projektów, w tym:


CPNP - rejestracja konta firmy oraz rejestracja kosmetyku

– analiza wstępna dokumentacji kosmetyku;

– ocena zgodności lub przygotowanie wybranych treści na etykietę / opakowanie kosmetyku z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 1223/2009;

– zgłaszanie produktów do systemu Cosmetic Products Notification Portal (więcej: CPNP). Rejestracja konta firmy oraz rejestracja produktu;

– wstępna weryfikacja składu procentowego (limity zawartości wybranych substancji, w tym m.in. konserwantów i barwników).


Ocena (raport) bezpieczeństwa kosmetyków

– realizacja wybranych badań w laboratoriach partnerskich (więcej: oferta badań laboratoryjnych);

– sporządzanie oceny (raportu) bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (SAR) i wsparcie przy Product Information File (PIF). Dokumentację SAR wykonuje doświadczona safety assessor;

– doradztwo w zakresie regulacji prawnych dotyczących wybranych kwestii związanych z produktami kosmetycznymi. 


Dokumentacja wyjściowa dla produktu chemicznego 

– weryfikacja wstępna przesłanych danych wyjściowych, kart technicznych (TDS), safety data sheet  MSDS (więcej: karta charakterystyki)


Szkolenia indywidualne lub w grupie

– przeprowadzamy szkolenia oraz warsztaty z zakresu wprowadzenia produktów kosmetycznych do obrotu w świetle rozporządzenia 1223/2009/WE z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach (2021);

– szkolenia mogą być realizowane indywidualnie lub w grupie;

– określamy zakres zadań i obowiązków przedsiębiorcy, przedstawiamy gdzie szukać poszczególnych informacji i jak zapewnić bezpieczeństwo swoich produktów. Przekażemy nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne wskazówki.


Produkty do dezynfekcji rąk i powierzchni

– pomagamy w ustaleniu ścieżki postępowania (lub rejestracji) produktów do dezynfekcji (więcej: żele antybakteryjne kosmetyk czy produkt biobójczy)


Badania produktów kosmetycznych

–  badania mikrobiologiczne (badania czystości mikrobiologicznej, testy konserwacji);

–  badania ograniczenia rozwoju drobnoustrojów (druga lub kolejna funkcja kosmetyku);

–  badania fizykochemiczne;

–  badania dermatologiczne (kontaktowe, aplikacyjne);

–  stabilność i kompatybilność z opakowaniem;

–  wybrane badania wynikające z wymagań Rozporządzenia 1223/2009/WE.


Safety Assessor

Zamów profesjonalną ocenę bezpieczeństwa kosmetyku. Oferujemy porady naszych ekspertów (safety assessor) dotyczące unijnych i lokalnych przepisów.

Naszymi klientami są zarówno mali dystrybutorzy i importerzy naturalnych produktów kosmetycznych, jak również międzynarodowi producenci i formulatorzy kosmetyków. Współpracujemy z wieloma organizacjami z branży kosmetycznej,  gdzie występujemy w charakterze doradcy w kwestiach bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Cyklicznie rozszerzamy swoją wiedzę na temat składników oraz metod badań. Jesteśmy na bieżąco z zachodzącymi zmianami w regulacjach prawnych. 


Kim jest i jaka ma rolę Safety Assessora

Safety Assessor jest to osoba posiadająca specjalistyczne wykształcenie z zakresu toksykologii, farmacji, kosmetologii lub innej dziedziny zbliżonej do wyżej wymienionych, uznawanej przez państwa członkowskie jako równorzędnej. Safety Assessor jest osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego wprowadzanego do obrotu. Do jej zakresu działań należy szczegółowa analiza danych toksykologicznych poszczególnych składników kosmetyku oraz wyników badań gotowego produktu, ocena zgodności składu produktu z aktualnie obowiązujący przepisami prawa, a także sporządzanie raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.

Safety Assessor przeprowadza ocenę bezpieczeństwa kosmetyku na podstawie wszelkich istniejących danych, w tym informacji przekazanych przez producenta kosmetyku, takich jak: skład produktu, specyfikacja poszczególnych składników i wyników badań laboratoryjnych gotowego produktu, do których należą miedzy innymi testy mikrobiologiczne, dermatologiczne, aplikacyjne i badania instrumentalne skuteczności. Raport bezpieczeństwa sporządzany przez Safety Assessor jest niezbędnym dokumentem przy wprowadzaniu kosmetyków do obrotu na terenie Polski i innych państw Unii Europejskiej.


Wycena usług rejestracji produktów

Żadna z informacji zamieszczonych na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.