Oferta

Karty charakterystyki język polski

KARTY CHARAKTERYSTYKI (SDS) - jako najważniejszy dokument w łańcuchu dostaw

Karta charakterystyki (SDS) jest opracowywana na podstawie Rozporządzenia WE 1907/2006 REACH, paragraf 31, załącznik II, który został zmieniony Rozporządzeniem WE 2015/830z dnia 28.05.2015 r. ze sprostowaniem z dnia 17.01.2017 r.

Karta charakterystyki substancji lub mieszaniny jest niezbędna, aby prawidłowo, bezpiecznie i skutecznie postępować z chemikaliami, zwłaszcza tymi, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska.   

Jako dokument stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach mieszaniny (lub substancji) i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania. Przede wszystkim jest przeznaczona dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Umożliwia pracodawcy określenie, czy produkt zawiera niebezpieczne środki chemiczne lub wzbudzające obawy i czy są obecne na stanowiskach pracy oraz umożliwia ocenę wszelkich zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wynikających ze stosowania chemikaliów. 

Stanowi istotny element w łańcuchu dostaw produktów pomiędzy:

  • producentem
  • dostawcą
  • dalszym użytkownikiem
  • dystrybutorem


producentem – dostawcą – dalszym użytkownikiem – dystrybutorem

Pełna oferta przygotowania kart charakterystyki oraz tłumaczenia dokumentacji

Czytaj więcej...

Karty charakterystyki języki obce

Przedsiębiorcy i dostawcy produktów chemicznych do innych państw Unii Europejskiej zobowiązani są dostarczać karty charakterystyki oraz etykiety w języku odbiorcy. Dotyczy to również krajów spoza Unii, gdzie odbiorcy dostosowują się do wymogów GHS/CLP i wymagają odpowiedniej dokumentacji w języku urzędowym danego państwa.

Czytaj więcej...

Tłumaczenia techniczne

Przedsiębiorcy funkcjonujący na międzynarodowych rynkach muszą sprostać wyzwaniom związanym z dostarczeniem prawidłowej dokumentacji technicznej w języku narodowym kraju odbiorcy. Przedsiębiorstwo EKOS s.c. ma bogate doświadczenie w tłumaczeniach tekstów technicznych oraz prawnych i wpiera Państwa w takich tłumaczeniach.

Czytaj więcej...

Produkty biobójcze

W ostatnim czasie obserwujemy szereg zmian prawnych dotyczących produktów biobójczych. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie do życia Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z 22 maja 2012 roku w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 165 z 18.06.2013). Dokument prawny zastąpił obowiązującą Dyrektywę 98/8/WE

Czytaj więcej...

Rejestracja kosmetyków

KOSMETYKI – WPROWADZANIE PRODUKTU NA RYNEK POLSKI I EUROPEJSKI (CPNP)

Obowiązki nałożone na osobę odpowiedzialną za wprowadzanie produktu do obrotu są niezwykle szczegółowe i regularnie aktualizowane, a ich rzetelne wypełnienie jest gwarancją bezpieczeństwa dla konsumenta. Precyzyjne przestrzeganie wszystkich wymagań określonych nie tylko w Rozporządzeniu 1223/2009 , ale i w innych aktach prawnych, stanowi nie lada wyzwanie dla osoby odpowiedzialnej, wprowadzającej produkt kosmetyczny na rynek.


CPNP - rejestracja konta firmy oraz rejestracja produktu

– analizę dokumentacji kosmetyku pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 1223/2009;

– ocenę zgodności receptury z załącznikami do Rozporządzenia 1223/2009 (limity zawartości niektórych substancji, w tym m.in. konserwantów i barwników);

– ocenę zgodności lub przygotowanie nowej etykiety / opakowania kosmetyku z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 1223/2009 i 655/2013;

– zgłaszanie produktów do systemu Cosmetic Products Notification Portal (więcej: CPNP). Rejestracja konta firmy oraz rejestracja produktu;


Ocena (raport) bezpieczeństwa kosmetyku 

– dobór oraz wykonanie badań laboratoryjnych (więcej: oferta badań laboratoryjnych);

– sporządzanie Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego  i pomoc w sporządzaniu Product Information File. Dokumentację wykonuje doświadczona safety assesor;

– doradztwo w zakresie regulacji prawnych dotyczących różnych kwestii związanych z produktami kosmetycznymi.


Dokumentacja wyjściowa dla produktu chemicznego 

– weryfikację przesłanych danych wyjściowych, IFRA, kart technicznych (TDS), safety data sheet (więcej: karta charakterystyki)


Szkolenia indywidualne lub w grupie

– przeprowadzamy szkolenia oraz warsztaty z zakresu wprowadzenia produktów kosmetycznych do obrotu w świetle rozporządzenia 1223/2009/WE z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach (2019);

– szkolenia mogą być realizowane indywidualnie lub w grupie;

– określamy zakres zadań i obowiązków przedsiębiorcy, przedstawiamy gdzie szukać poszczególnych informacji i jak zapewnić bezpieczeństwo swoich produktów. Przekażemy nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne wskazówki.

Czytaj więcej...

Szkolenia

Przedsiębiorstwo Ekos nieprzerwanie od ponad 20 lat przeprowadza specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa chemicznego mające na celu przybliżenie wiedzy o prawidłowym zarządzaniu i postępowaniu z produktami chemicznymi oraz kosmetycznymi (m.in.: na podstawie kart charakterystyk, audytu).

Czytaj więcej...

ADR

Wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem oraz związanym z tym pakowaniem, napełnianiem a także załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych w świetle przepisów Umowy Europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z 1957r którą Polska ratyfikowała w 1975 r. oraz w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych mają obowiązek:

Czytaj więcej...

Program tworzenia kart

Systemy Zarządzania Dokumentacją SDS

W przeciągu ostatnich lat staliśmy się partnerami i stroną doradczą – merytoryczną dla firm przygotowujących własne systemy do tworzenia  Karty Charakterystyki i zarządzania dokumentacją w obrębie firmy.

Czytaj więcej...

Instrukcje stanowiskowe

Wykonujemy instrukcje stanowiskowe na podstawie kart charakterystyk i innych dostarczonych informacji.

Czytaj więcej...

Audyt chemiczny REACH

Audyt chemiczny REACH przeprowadzony w siedzibie FIRMY, określa zadania i obowiązki osób wprowadzających chemikalia do obrotu w zakresie...

Czytaj więcej...

ELDIOM

Elektroniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninach (ELDIOM)

W celu spełnienia wszystkich wymagań prawnych związanych z kartą charakterystyki produktu chemicznego informujemy o obowiązku przedkładania informacji o mieszaninie niebezpiecznej/stwarzającej zagrożenie do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych poprzez system ELDIOM. Produkty nie zaklasyfikowane jako niebezpieczne nie podlegają zgłoszeniu.

Czytaj więcej...

Badania laboratoryjne

Dla wykonywania usług technicznych w sektorze chemicznym, rolnym, ochrony środowiska, kosmetyków oraz chemii gospodarczej oferujemy szeroki wachlarz analiz, badań laboratoryjnych.

Czytaj więcej...

Oznakowanie (Etykieta)

Opracowanie treści poprawnych etykiet (oznakowania) dla nowych produktów na jednostkowe opakowania z uwzględnieniem specyfiki tych produktów dla...

Czytaj więcej...