Oferta

Karty charakterystyki język polski

Karta charakterystyki jest dokumentem w obrocie produktów chemicznych na rynku. Stanowi istotny element w łańcuchu dostaw produktów pomiędzy:

producentem – dostawcą – dalszym użytkownikiem – dystrybutorem

Pełna oferta przygotowania kart charakterystyki oraz tłumaczenia dokumentacji

Czytaj więcej...

Karty charakterystyki języki obce

Przedsiębiorcy i dostawcy produktów chemicznych do innych państw Unii Europejskiej obowiązani są dostarczać karty charakterystyk oraz etykiety w języku odbiorcy. Dotyczy to również krajów z po za Unii, gdzie odbiorcy dostosowują się do wymogów GHS/CLP i wymagają odpowiedniej dokumentacji w języku urzędowym danego państwa.

Czytaj więcej...

Tłumaczenia techniczne

Przedsiębiorcy funkcjonujący na międzynarodowych rynkach muszą sprostać wyzwaniom związanym z dostarczeniem prawidłowej dokumentacji technicznej w języku narodowym kraju odbiorcy. Przedsiębiorstwo EKOS s.c. ma bogate doświadczenie w tłumaczeniach tekstów technicznych oraz prawnych i wpiera Państwa w takich tłumaczeniach.

Czytaj więcej...

Produkty biobójcze

W ostatnim czasie obserwujemy szereg zmian prawnych dotyczących produktów biobójczych. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie do życia Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z 22 maja 2012 roku w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 165 z 18.06.2013). Dokument prawny zastąpił obowiązującą Dyrektywę 98/8/WE

Czytaj więcej...

Rejestracja kosmetyków

KOSMETYKI – WPROWADZANIE PRODUKTU NA RYNEK POLSKI I EUROPEJSKI (CPNP)

Obowiązki nałożone na osobę odpowiedzialną za wprowadzanie produktu do obrotu są niezwykle szczegółowe i regularnie aktualizowane, a ich rzetelne wypełnienie jest gwarancją bezpieczeństwa dla konsumenta. Precyzyjne przestrzeganie wszystkich wymagań określonych nie tylko w Rozporządzeniu 1223/2009 , ale i w innych aktach prawnych, stanowi nie lada wyzwanie dla osoby odpowiedzialnej, wprowadzającej produkt kosmetyczny na rynek.

Czytaj więcej...

Szkolenia

Przedsiębiorstwo Ekos nieprzerwanie od ponad 20 lat przeprowadza specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa chemicznego mające na celu przybliżenie wiedzy o prawidłowym zarządzaniu i postępowaniu z produktami chemicznymi oraz kosmetycznymi (m.in.: na podstawie kart charakterystyk, audytu).

Czytaj więcej...

ADR

Wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem oraz związanym z tym pakowaniem, napełnianiem a także załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych w świetle przepisów Umowy Europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z 1957r którą Polska ratyfikowała w 1975 r. oraz w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych mają obowiązek:

Czytaj więcej...

Program tworzenia kart

Systemy Zarządzania Dokumentacją SDS

W przeciągu ostatnich lat staliśmy się partnerami i stroną doradczą – merytoryczną dla firm przygotowujących własne systemy do tworzenia  Karty Charakterystyki i zarządzania dokumentacją w obrębie firmy.

Czytaj więcej...

Instrukcje stanowiskowe

Wykonujemy instrukcje stanowiskowe na podstawie kart charakterystyk i innych dostarczonych informacji.

Czytaj więcej...

Audyt chemiczny REACH

Audyt chemiczny REACH przeprowadzony w siedzibie FIRMY, określa zadania i obowiązki osób wprowadzających chemikalia do obrotu w zakresie...

Czytaj więcej...

ELDIOM

Elektroniczna Deklaracja Informacji o Mieszaninach (ELDIOM)

W celu spełnienia wszystkich wymagań prawnych związanych z kartą charakterystyki produktu chemicznego informujemy o obowiązku przedkładania informacji o mieszaninie niebezpiecznej/stwarzającej zagrożenie do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych poprzez system ELDIOM. Produkty nie zaklasyfikowane jako niebezpieczne nie podlegają zgłoszeniu.

Czytaj więcej...

Badania laboratoryjne

Dla wykonywania usług technicznych w sektorze chemicznym, rolnym, ochrony środowiska, kosmetyków oraz chemii gospodarczej oferujemy szeroki wachlarz analiz, badań laboratoryjnych.

Czytaj więcej...

Oznakowanie (Etykieta)

Opracowanie treści poprawnych etykiet (oznakowania) dla nowych produktów na jednostkowe opakowania z uwzględnieniem specyfiki tych produktów dla...

Czytaj więcej...