Karty charakterystyki język polski

Karty charakterystyki język polski

KARTY CHARAKTERYSTYKI (MSDS)

Karta charakterystyki jest dokumentem w obrocie produktów chemicznych na rynku. Stanowi istotny element w łańcuchu dostaw produktów pomiędzy:

 • producentem
 • dostawcą
 • dalszym użytkownikiem
 • dytrybutorem

Każdy uczestnik łańcucha dostaw jest odpowiedzialny na posiadanie poprawnej i aktualnej karty charakterystyki.

Karta charakterystyki (SDS) jest opracowywana na podstawie Rozporządzenia WE 1907/2006 REACH, paragraf 31, załącznik II, który został zmieniony Rozporządzeniem WE 2015/830z dnia 28.05.2015 r. ze sprostowaniem z dnia 17.01.2017 r.


OFERTA:

KARTY CHARAKTERYSTYKI dla:

Producentów
Opracowanie kart charakterystyki wraz z klasyfikacją i oznakowaniem wykonywane są od podstaw na bazie następujących, dostarczonych danych:

 • kart charakterystyki poszczególnych składników produktu chemicznego.
 • receptury (składników)
 • danych fizyko-chemicznych
 • innych materiałów źródłowych

Importerów i dystrybutorów

Karty charakterystyki sporządzane są na podstawie dostarczonych oryginalnych i aktualnych kart charakterystyk od producenta/dostawcy (w dowolnym języku obcym).
Karty charakterystyk opracowywanie są poprzez:

 • tłumaczenie tekstu z języków obcych na język polski
 • weryfikację klasyfikacji zgodnie z obowiązującym prawem
 • uzupełnieniem niezbędnych danych
 • eliminację niepotrzebnych informacji
 • ścisłe dostosowanie do wymogów prawa unijnego i krajowego.

Kart charakterystyki nie tłumaczy tłumacz przysięgły, gdyż takie tłumaczenie nie spełniałoby wymogów prawa krajowego i unijnego.

ETYKIETY

Opracowanie treści poprawnych etykiet (oznakowania) dla nowych produktów na jednostkowe opakowania z uwzględnieniem specyfiki tych produktów dla:

 • Substancji i mieszanin chemicznych
 • Aerozoli
 • Produktów kosmetycznych
 • Produktów biobójczych
 • Detergentów

Analiza poprawności treści etykiet już istniejących.

TŁUMACZENIE MSDS - KART CHARAKTERYSTYKI

Oferujemy tłumaczenia kart charakterystyki oraz etykiet we wszystkich językach obowiązujących w Unii Europejskiej.

>>>Więcej informacji na stronie Karty charakterystyki w j. obcych

AKTUALIZACJA KARTY CHARAKTERYSTYKI

Dostawcy produktów chemicznych zgodnie z art. 31. ust. 9 rozporządzenia REACH, mają obowiązek niezwłocznie zaktualizować kartę charakterystyki w przypadkach, gdy tylko pojawią się nowe informacje, które mogą mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach. Aktualizacja kart charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin, to dostosowanie jej do zmian w przepisach prawnych jakie zostały wprowadzone od dnia ostatniej aktualizacji. Aktualizacja jest przeprowadzona na podstawie dostarczonych kart charakterystyk w języku polskim oraz na podstawie oryginalnych i najnowszych kart charakterystyk producenta/dostawcy.

KONSULTACJE

Dla naszych klientów oferujemy bezpłatne konsultacje dot. zadań i obowiązków przedsiębiorców wprowadzających chemikalia do obrotu w zakresie spełniania wymagań rozporządzeń REACH i CLP.

Zapewniamy bieżącą pomoc dla firmy w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem chemikaliami.

Wyjaśnienia i opinie związane z protokołami organów kontrolnych i reklamacjami odbiorców dotyczącymi kart charakterystyki, treści etykiet w zakresie wymagań prawnych.

SPECJALIŚCI

Przedsiębiorstwo EKOS nieprzerwanie działa od roku 1988 roku. Daje nam to pozycję najbardziej doświadczonej firmy w Polsce z największym dorobkiemw swoim zawodzie.

Nasi specjaliści mają kilkudziesięcioletnie doświadczenie praktyczne w branży chemicznej, co pozwala nam na tworzenie rzetelnych zbiorów informacyjnych.

Wycena jest przeprowadzana indywidualnie.

Kryteria wyceny opracowania dokumentacji zależą od: ilości kart charakterystyki, ilości składników, klasyfikacji, stopnia trudności.

Wszystkie przygotowane przez Przedsiębiorstwo EKOS karty charakterystyki spełniają aktualne wymagania przepisów prawa krajowego i unijnego.


>>>Więcej informacji na stronie BAZA WIEDZY/KARTA CHARAKTERYSTYKI. Zapraszamy do kontaktu: 58 305-37-46 lub ekos@ekos.gda.pl 

Trafiłeś/aś na stronę szukając:
karty charakterystyki sds, tłumaczenie kart charakterystyki, tłumaczenia kart charakterystyki, aktualizacja kart charakterystyki, opracowanie kart charakterystyki, eldiom, karta charakterystyki, karty charakterystyki, tłumaczenia sds