OZNAKOWANIE (ETYKIETY)

OZNAKOWANIE CLP 

Etykiety zgodne z Rozporządzeniem CLP

Dostawcy muszą oznakować substancję lub mieszaninę zawartą w opakowaniu zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008 (CLP) przed wprowadzeniem jej do obrotu w dwóch następujących przypadkach:

 • Gdy substancja jest sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie.
 • Gdy mieszanina zawiera jedną lub więcej substancji sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie powyżej pewnego progu.

CLP definiuje zawartość oznakowania oraz organizację różnych elementów oznakowania.

OFERTA

Opracowujemy treści poprawnych etykiet (obligatoryjne treści oznakowania) dla nowych produktów na jednostkowe opakowania z uwzględnieniem specyfiki tych produktów dla:

 • Substancji i mieszanin chemicznych,
 • Aerozoli,
 • Produktów kosmetycznych,
 • Produktów biobójczych,
 • Detergentów.

WYCENA


Informacje o opakowaniu
Oznakowanie produktu obejmuje:
 • Nazwę, adres i numer telefonu dostawcy
 • Nominalną ilość substancji lub mieszaniny w opakowaniach udostępnianych ogółowi społeczeństwa (chyba, że ilość określono w innym miejscu na opakowaniu)
 • Identyfikatory produktu (substancja/mieszanina)
 • Piktogramy
 • Hasło ostrzegawcze (UWAGA, NIEBEZPIECZEŃSTWO)
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H)
 • Zwroty wskazujące środki ostrożności) (zwroty P)
 • Informacje uzupełniające (w tym zwroty EUH)

 

Rozmieszczenie informacji na etykiecie produktu chemicznego

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia, hasło ostrzegawcze, zwroty określające zagrożenie i zwroty określające środki ostrożności są na etykiecie muszą być  umieszczone razem.

Grupy zwrotów określających zagrożenie (zwroty H) i grupy zwrotów określających środki ostrożności (zwroty P), umieszcza się na etykiecie razem według języków.

Informacje uzupełniające umieszcza się razem z innymi elementami etykiety.  

Poza zastosowaniem w piktogramach określających rodzaj zagrożenia, kolor może być stosowany w innych częściach etykiety w celu spełnienia specjalnych wymagań dotyczących oznakowania.


Wielkość piktogramów

Każdy piktogram zajmuje co najmniej jedną piętnastą minimalnej powierzchni etykiety przeznaczonej na umieszczenie informacji wymaganych w art. 17. Rozp. 1272/2008 (obligatoryjne zapisy: piktogramy, hasło, zwroty H, zwroty P). Minimalna powierzchnia każdego piktogramu wskazującego rodzaj zagrożenia nie może być mniejsza niż  1 cm2 (100 mm2). 

Piktogramy do pobrania: POBIERZ


Minimalne wymiary etykiet i piktogramów według rozporządzenia 1272/2008 CLP

Wymiary piktogramu dotyczą samego piktogramu, a nie wirtualnego kwadratu, w którym się znajduje.

 

Pojemność opakowaniaWymiary etykiety

(w milimetrach) 


Wymiary każdego piktogramu

(w milimetrach)

Nie przekraczająca 3 l:

W miarę możliwości co najmniej     

 52 × 74

Nie mniej niż 10 × 10

W miarę możliwości co najmniej

16× 16

Większa niż 3 l, ale nie przekraczająca 50 l:

Co najmniej 74 × 105

Co najmniej 23 × 23

 

Większa niż 50 l, ale nie przekraczająca 500 l:

Co najmniej 105 × 148

Co najmniej 32 × 32

 

Większa niż 500 l:

Co najmniej 148 × 210

Co najmniej 46 × 46

 

 

Pole etykiety

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia, hasło ostrzegawcze, zwroty określające zagrożenie i zwroty określające środki ostrożności są na etykiecie umieszczone razem.

 

Kolor i układ etykiety

Kolor i układ każdej etykiety dobiera się w taki sposób, by piktogramy określające rodzaj zagrożenia były wyraźnie widoczne. Należy zapewniać wyraźną widoczność piktogramu oraz jego tła.

Elementy etykiety muszą być łatwo czytelne.

Zaleca się umieszczenie pełnych zdań razem w jednym wierszu, jeżeli jest to możliwe. Rozmiar czcionki i odstępy między znakami muszą być wystarczająco duże i proporcjonalne w stosunku do wymiarów etykiety.

Dokładny rozmiar czcionki, tekstu, haseł ostrzegawczych, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, zwrotów wskazujących środki ostrożności i wszelkich informacji uzupełniających nie został szczegółowo określony w tekście prawnym, tj. określenie rozmiaru czcionki zapewniającego łatwość odczytu pozostawiono do decyzji dostawcy. Jako odniesienie można jednak wykorzystać minimalny rozmiar czcionki wynoszący 1,2 mm (wysokość tekstu). Do dostawcy należy decyzja o ewentualnym zwiększeniu rozmiaru czcionki w przypadku większych opakowań i etykiet o większych wymiarach lub o zachowaniu mniej więcej takiego samego rozmiaru dla wszystkich objętości opakowań i wymiarów etykiet.


Oznakowanie CLP a karta charakterystyki 

Obligatoryjne oznakowanie produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP.


WYŁĄCZENIA Z WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH OZNAKOWANIA I PAKOWANIA 

Nie wszystkie opakowania pozwalają na przedstawienie niezbędnych informacji na etykiecie lub opakowaniu w sposób zgodny z wymogami art. 31 rozporządzenia CLP. 

Jeżeli opakowanie substancji lub mieszaniny ma taki kształt lub formę, lub jest tak małe, że niemożliwe jest spełnienie wymagań dotyczących etykiety, to etykieta mocno przymocowana do bezpośredniego opakowania musi zawierać co najmniej następujące informacje: 

piktogramy określające rodzaj zagrożenia; 

identyfikator produktu; 

nazwę i numer telefonu dostawcy substancji lub mieszaniny.

Opakowanie zewnętrzne 

Jeżeli opakowanie jest tak małe lub ma taki kształt lub formę, że niemożliwe jest spełnienie wymagań art. 31 dotyczących oznakowania, jedną z możliwości jest umieszczenie ograniczonych informacji na etykiecie na opakowaniu wewnętrznym i podanie pełnych informacji dotyczących oznakowania na opakowaniu zewnętrznym. Rozwiązanie to może okazać się użyteczne w przypadku, gdy w opakowaniu zewnętrznym znajduje się wiele małych opakowań jednostkowych. Wówczas wymogi mające normalnie zastosowanie do etykiet stosuje się także do powierzchni etykiety na opakowaniu zewnętrznym.

W razie skorzystania z możliwości oznakowania opakowania zewnętrznego dystrybutor lub podmiot prowadzący handel detaliczny musi dopilnować, aby wszystkie elementy etykiety wymagane na mocy CLP były dostępne w przypadku indywidualnego wprowadzania do obrotu pojedynczych opakowań jednostkowych.

Podsumowanie

Jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia na wewnętrznej buteleczce  przygotowanego tekstu na etykietę z piktogramami, to należy umieścić skrócone informacje, a na opakowaniu zewnętrznym (kartoniku) przykleić trwale etykietę zawierającą całkowitą treść na etykietę.

Ze względu na dużą ilość treści na etykietach niektórych produktów, etykieta na kartoniku będzie musiała mieć powiększone wymiary, aby uzyskać czytelność.


Oznakowanie opakowań, których zawartość nie przekracza 125 ml 

Elementy etykiety wymienione w kolumnie 2 tabeli 7 można pominąć na etykietach opakowań o pojemności nieprzekraczającej 125 ml, gdy dana substancja lub mieszanina jest zaklasyfikowana w klasach lub kategoriach zagrożenia wymienionych w kolumnie 1. 
Jeżeli jednak dana substancja lub mieszanina jest zaklasyfikowana jeszcze w innych klasach zagrożenia, które nie zostały wymienione, elementów etykiety dotyczących tych innych klas zagrożenia nie można pominąć. 

 

Materiały do pobrania:

Tabela 7 (Wyłączenia z oznakowania dla opakowań o pojemności nieprzekraczającej 125 ml Klasyfikacja substancji lub mieszaniny): POBIERZ

Zwroty H, EUH, P: POBIERZ

Piktogramy: POBIERZ

KONTAKT