O firmie

Przedsiębiorstwo EKOS 

Jesteśmy pierwsza prywatną firmą funkcjonującą od 1988 roku w obszarze bezpieczeństwa chemicznego i informacji chemicznej. W naszej pracy od lat kierujemy się doświadczeniem, wiedzą, rzetelnością, kompetencją. Zapewniamy pełną poufność otrzymanych informacji. Nad kartami charakterystyki pracuje zespół doświadczonych specjalistów, posiadających wiedzę merytoryczną i właściwe kwalifikacje.

Zgodnie z wymogami  nowoczesnej gospodarki chemikaliami wspieramy producentów / importerów/ dalszych użytkowników / dystrybutorów w wypełnianiu obowiązków posiadania kart charakterystyk SDS dla produktów chemicznych, aby spełniały wymagania prawa polskiego oraz EU.

W systemie REACH karta charakterystyki jest jednym z pierwszych i podstawowych narzędzi zapewniających przepływ informacji w łańcuchu dostaw umożliwiających podjęcie koniecznych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

W komunikacji jaka ma miejsce między producentem, dostawcą a dalszymi użytkownikami  dostosowujemy się elastycznie do ciągłych zmian prawnych w Unii Europejskiej, które szybkim krokiem wpływają na realia gospodarki chemikaliami.

Firma EKOS na przełomie lat rozwinęła wachlarz usług dla przedsiębiorców obracającymi produktami chemicznymi. Wspieramy naszych partnerów w fachowej interpretacji polskich i europejskich przepisów prawnych opartych na rozporządzeniach i dyrektywach Unii Europejskiej. W codziennej pracy rozwiązujemy problemy przedsiębiorców i pracowników w zakresie dostosowania ich firm do obowiązujących przepisów ale również wspieramy małe i duże firmy w problematyce produkcji, transporcie oraz magazynowaniu chemikaliów.

Prowadzimy szkolenia oraz konsultacje dotyczące posługiwania się kartą charakterystyki przy operowaniu chemikaliami w każdym z elementów łańcucha dostaw. Występowaliśmy wielokrotnie jako prowadzący, patroni medialni i merytoryczni szkoleń oraz konferencji ds. REACH i kart charakterystyki, rejestracji kosmetyków oraz produktów biobójczych.

Naszym celem jest dostarczanie klientom indywidualnych rozwiązań, budowanie długotrwałych i bliskich relacji opartych na zrozumieniu i zaufaniu. Niezwykle ważna i bliska jest nam społeczna odpowiedzialność biznesu.


Zaufaj ekspertom!

Zapraszamy do współpracy

Zespół EKOS Doradztwo Chemiczne