5 kolejnych substancji dodanych do Listy kandydackiej SVHC

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zawiera obecnie 240 wpisów dotyczących substancji chemicznych, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku. Firmy są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem związanym z tymi chemikaliami oraz za przekazywanie klientom i konsumentom informacji na temat ich bezpiecznego stosowania.

Wpisy dodane do Listy kandydackiej w dniu 23 stycznia 2024 r.:

Nazwa substancji
Nr WE
Nr CAS
Powód włączenia
2,4,6-tri-tert-butylphenol 
211-989-5
732-26-3

Toxic for reproduction (Article 57c)

Persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) 

(Article 57d)

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
221-573-5
3147-75-9

Very persistent and very bioaccumulative (vPvB)  

(Article 57e)2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one
438-340-0
119344-86-4
Toxic for reproduction (Article 57c)
Bumetrizole
223-445-4
3896-11-5
vPvB (Article 57e)

Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol 
700-960-7
-vPvB (Article 57e)

Dibutyl phthalate (zaktualizowana pozycja)
201-557-4
84-74-2

Endocrine disrupting properties 

(Article 57(f) - environment)Pełna Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie dostępna jest na stronach ECHA: https://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table