ECHA dodała dziewięć substancji chemicznych do listy kandydackiej SVHC

ECHA dodała dziewięć substancji chemicznych do listy kandydackiej ze względu na ich niebezpieczne właściwości. Stosowane są na przykład w środkach zmniejszających palność, farbach i powłokach, tuszach i tonerach, produktach powłokowych, plastyfikatorach oraz w produkcji masy celulozowej i papieru.

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy zawiera obecnie 233 pozycje dotyczące chemikaliów, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku. Przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem związanym z tymi chemikaliami, a także muszą przekazywać swoim klientom i konsumentom informacje umożliwiające ich bezpieczne stosowanie.

Wpisy dodane na listę kandydacką w dniu 17 stycznia 2023 r.:


Nazwa substancji
Nr WENr CAS
11,1'-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene]
253-692-3
37853-59-1
22,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
201-236-9
79-94-7
34,4'-sulphonyldiphenol
201-250-5
80-09-1
4Barium diboron tetraoxide
237-222-4
13701-59-2
5Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof
--
6Isobutyl 4-hydroxybenzoate
224-208-8
4247-02-3
7Melamine
203-615-4
108-78-1
8Perfluoroheptanoic acid and its salts
473-390-7
-
9reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine
--