Lista kandydacka SVHC zaktualizowana o dwie substancje

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zawiera obecnie 235 pozycji dotyczących chemikaliów, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku – niektóre z nich to grupy chemikaliów, więc ogólna liczba chemikaliów, których to dotyczy, jest wyższa.


Nazwa substancjiNr WENr CASPowód włączenia
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
278-355-8
75980-60-8
Toxic for reproduction (Article 57c)
Bis(4-chlorophenyl) sulphone
201-247-9
80-07-9
vPvB (Article 57 e)


Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie dostępna jest na stronach ECHA: https://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table