Lista kandydacka SVHC zaktualizowana o osiem substancji

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zawiera obecnie 219 substancji chemicznych, które mogą szkodzić ludziom lub środowisku.

Niektóre z nowo dodanych substancji są stosowane w produktach konsumenckich, takich jak kosmetyki, artykuły zapachowe, guma i tekstylia. Inne są wykorzystywane jako rozpuszczalniki, środki zmniejszające palność lub do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Większość z nich została dodana do listy kandydackiej, ponieważ są niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego, reprotoksyczne, rakotwórcze, wywołujące uczulenia dróg oddechowych lub są substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną.

2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers

Orthoboric acid, sodium salt  CAS: 13840-56-7

2,2-bis(bromomethyl)propane1,3-diol (BMP); 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA); 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA)  CAS: 3296-90-0; 36483-57-5; 1522-92-5; 96-13-9

Glutaral  CAS: 111-30-8

Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) (UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17)

Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP)

1,4-dioxane  CAS: 123-91-1

4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol  CAS: 77-40-7


Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie: https://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table