Metanol - ograniczenia wprowadzania do obrotu od 9 maja 2019

Od 9 maja 2019 r. nie wolno wprowadzać do obrotu metanolu w stężeniu >=0,6% w płynach do spryskiwaczy oraz odmrażaczach szyb samochodowych przeznaczonych do powszechnej sprzedaży.

Ograniczenie wprowadzone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/589 - zmiana załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (pozycja 69)

Sprostowanie do Rozporządzenia poprawia datę, od której ma obowiązywać ograniczenie