V KONFERENCJA PRZEMYSŁU CHEMII BUDOWLANEJ

 

KONFERENCJA PRZEMYSŁU CHEMII BUDOWLANEJ

5 grudnia odbyła się konferencja związana z rynkiem, legislacją oraz wyrobami i technologiami stosowanymi w chemii budowlanej, a także warsztaty praktyczne i debata branżowa. Przedsiębiorswo EKOS przygotowała prelekcje na temat:

„Karta charakterystyki jako narzędzie komunikacji w łańcuchu dostaw produktów chemii budowlanej”

Podczas prelekcji zaprezentowano bieżące i przyszłe zmiany wpływające na kartę charakterystyki. Wskazano nowe elementy zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w łańcuchu dostaw produktów chemii budowlanej. Omówiono m.in. zakończenie okresu przejściowego dla mieszanin niebezpiecznych; nowe treści zwrotów H i P (ATP 8) i ich wpływ na treść etykiety produktu; jak również zmiany i nowe klasyfikacje substancji zgodnie z ATP 9, ATP 10.

Nowelizacja klasyfikacji, zgodnej z ATP 9 dotknęła m.in. niektórych szeroko stosowanych substancji chemicznych (glutaral, chlorobenzen, bisfenol A, tlenek propylenu, 1,2-dichloropropan).

Przypomniano również, iż 31 maja 2017 r. upłynął okres przejściowy dla kart charakterystyki wprowadzonych do obrotu przed 1 czerwca 2015 r. (DPD). Wszyscy użytkownicy niebezpiecznych substancji i mieszanin są zatem zobowiązani do posiadania kart charakterystyki według nowego wzoru. Dostawcy niezwłocznie aktualizują kartę charakterystyki w następujących sytuacjach: gdy tylko pojawią się nowe informacje (np. zmiana receptury, zmiana klasyfikacji składnika, ATP); w przypadku udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia (zał. XIV); w przypadku zastosowania ograniczeń (np. ostatnie zmiany do załącznika, m.in. nieorganiczne sole amonowe w 2018 r.).

Przedsiębiorstwo Ekos