Instrukcje stanowiskowe

Wykonujemy instrukcje stanowiskowe na podstawie kart charakterystyk i innych dostarczonych informacji.