Aktualności

Karta charakterystyki zmiany prawne [ATP 8 - ATP 9]

 W najbliższym czasie (w 2018 r) dojdzie do zmian w przepisach (zmiany do Rozporządzenia CLP) które również zostały uwzględnione – lista zmian jest długa przykład poniżej.

- ATP 8 (data obowiązywania 1.02.2018) tj: Rozporządzenia (UE) 2016/918 – zmiany treści zwrotów H i P

- ATP 9 (data obowiązywania 1.03.2018) tj: Rozporządzenia (UE) 2016/1179 – klasyfikacje poszczególnych substancji

- ATP 10 (data obowiązywania 1.12.2018) – klasyfikacje poszczególnych substancji

Czytaj więcej...

Prawo Kosmetyczne - projekt ustawy oraz informacja o karach

Zeszłym roku Rządowe Centrum Legislacji udostępniło projekt  Ustawy o Produktach Kosmetycznych, którego celem jest określenie obowiązków podmiotów i właściwości organów w zakresie wykonywania obowiązków i zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych, co wiąże się z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa produktów kosmetycznych mających wpływ na zdrowie konsumentów.

Czytaj więcej...

V KONFERENCJA PRZEMYSŁU CHEMII BUDOWLANEJ

5 grudnia odbyła się konferencja związana z rynkiem, legislacją oraz wyrobami i technologiami stosowanymi w chemii budowlanej, a także warsztaty praktyczne i debata branżowa. 


Czytaj więcej...

O KOSMETYKACH - perfumy - zapach

Perfumy pachną dziś inaczej niż kiedyś, a to z faktu na to, że substancje zapachowe będące składnikami m.in. [perfum] objęto szczególnym nadzorem z uwagi na to, że są one często przyczyną alergii i fotoalergii. Wpływ alergenów zapachowych na ludzki organizm jest szczegółowo analizowany, i jeżeli okaże się, że negatywne skutki ich działania przeważają nad korzyściami, trafiają one na listę składników zakazanych do stosowania w kosmetykach bądź ich dopuszczalna zawartość w produkcie końcowym zostaje ograniczona do pewnego poziomu. 

Czytaj więcej...