Aktualności

Nowa forma zgłaszania informacji o mieszaninach - ZAŁĄCZNIK VIII

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie, wynikający z załącznika VIII do rozporządzenia CLP, obowiązek zgłaszania mieszanin zgodnie z nowymi wymogami informacyjnymi. 

Nowy system zgłaszania będzie wymagał większej ilości informacji niż te, które obecnie są wymagane do zgłoszenia w ELDIOM. Nowością jest obowiązek przekazania informacji, takich jak:  rodzaj i wielkość opakowania, kolor, stan fizyczny, wartość pH, dane toksykologiczne, kategoryzacja produktu zgodnie z EuPCS, kod UFI. Ponadto wymagane będzie teraz podanie pełnego składu chemicznego mieszaniny. Oznacza to, że należy wskazać dokładne stężenia lub zakresy stężeń dla składników niebezpiecznych i składników innych niż niebezpieczne. 

Czytaj więcej...

SZKOLENIE: NOWE PRAWO KOSMETYCZNE Zaprszamy 27-28 marca, Warszawa

Czytaj więcej...

Świece i CLP

Świece są uważane za „mieszaniny” na nośniku (knot) i dlatego są uważane za objęte zakresem klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP). Jest to również interpretacja stosowana w ramach REACH. 

Klasyfikacja CLP

Klasyfikacja polega na określeniu, czy kompozycja produktu powoduje jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia, środowiska lub zagrożenia fizyczne oraz właściwe oznakowanie produktu na podstawie wyników.

Czytaj więcej...

Społeczna odpowiedzialność biznesu czyli wykłady dla studentów

Celem Przedsiębiorstwa EKOS jest dostarczenie najnowszej informacji o produktach chemicznych oraz wspieranie przedsiębiorców w codziennej pracy przy wprowadzaniu produktów na rynek polski i europejski.
Wyznajemy zasadę, że oprócz spełniania na co dzień wszystkich obowiązków formalnych i prawnych, bardzo ważna jest społeczna odpowiedzialność prowadzenia naszego biznesu (CSR) ...

Czytaj więcej...